کلاس ترجمه و تدبر

1600153363_72
زکریا عطری
اخرین بروزرسانی آوریل 23, 2024
27 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

یک برنامه قرآنی است و ما را با یک سبک از سبک های تدبر در قرآن کریم که می تواند در رفتار آرامش و خوشبختی انسان موثر باشد آشنا می کند.​

مخاطب هدف

  • مشاهده این ویژه برنامه برای همه توصیه می شود!

برنامه تحصیلی

481 درس30 ساعت

سوره مبارکه فاتحه

آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره

تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50

آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51

آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52

آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53

آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54

آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55

آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56

آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57

آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58

آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59

آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60

آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61

آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62

آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

اساتید دوره

زکریا عطری

5.0/5
8 دوره
3 دیدگاه
182 دانشجو
رشته کارشناسی ارشد دعوت و اصول دین، مدرس دوره عالی مجتمع دینی بندرعباس و مولف کتاب تفسیر آسان
مشاهده بیشتر