دوره ها

ما 13 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

پرسش و پاسخ / درس ترجمه روان

248 درس
متوسط

پرسش به همراه پاسخ از هر صفحه قرآن کریم مرتبط …

رایگان
رایگان

چرا رمضان؟

5 درس
همه سطح‌ها

مباحثی پیرامون رمضان، روزه، قیام، زکات و.. …

رایگان

میراث

7 درس
متوسط

از مبحث جد و اخوه گرفته تا میراث جنین، شخص …

رایگان

سیرت خلفای راشدین

40 درس
15 ساعت
متوسط

این مجموعه شامل: بیوگرافی و تحلیل اجتماعی زندگانی ابوبکر صدیق، …