سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

شماره 48 / الزهراوین

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۴۸: زهراوین

سوره‌ی آل‌عمران در مدینه نازل شده و ۲۰۰ آیه دارد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سوره را الزهراء نامیدند به معنای زیبا، نورانی، درخشان و مشترکاً سوره بقره و آل‌عمران رو با هم «الزهراوین» نامیدند یعنی؛ دو الزهراء، دو نورانی، دو درخشان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: «اقرءوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة و سورة آل‌عمران» این روایت در صحیح مسلم نقل شده است:

قرآن بخوانید زیرا که قرآن در روز قیامت می‌آید و برای اصحابش شفاعت می‌کند و زهراوین را بخوانید، بقره و آل‌عمران. نواس بن سمعان یکی از یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند

که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران» روز قیامت قرآن همراه با اهلش می‌آید، آن کسانی که به آن عمل کردند و پیشاپیش سوره‌های قرآن، سوره بقره و آل‌عمران قرار دارد. بعد نواس بن سمعان می‌گوید: من به یاد دارم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو سوره را به دو تکه ابر سفید و یا دو  سایه‌بان سیاه که میان آن روشن و نورانی است..

و یا به دو گروه پرنده که بال‌هایشان را باز کردند و می‌آیند از صاحب خود دفاع می‌کنند تشبیه کردند. از این حدیث زیبای پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم می‌شود کسی‌که برای فهم قرآن و عمل به قرآن خصوصاً دو سوره‌ی بزرگ اول قرآن (بقره و آل عمران) زحمت بکشد، زحماتش نادیده گرفته نمی‌شود!

بلکه همین دو سوره فعالانه می‌آیند..

و روزی که آن شخص نیازمند کمک است به داد او می‌رسند و پیش الله شفاعت می‌کنند و مشکلاتش را از سر آن شخص مرتفع می‌کنند و آن را روانه بهشت می‌کنند. امیدوارم همه متوجه ارزشمندی این قضیه باشیم، پس برای اینکه ما نیز شامل شفاعت سوره‌ی بقره و آل‌عمران شویم باید اول اصحابشان باشیم و برای اینکه اصحابشان باشیم باید به آن‌ها عمل کنیم..

بخوانیم و عمل کنیم. در سوره‌ی بقره می‌دانیم مباحث خیلی مهمی مطرح شده از شناخت اهل‌کتاب و از رفتارشان عبرت گرفتن، تسلیم مطلق نسبت به امر الله در مقابل دستورات الله شدن، صبوری هنگام مصیبت، اخلاق خوب در خانواده و همه‌ی این‌ها… که باید سوره‌ی بقره را مطالعه کرد و سوره‌ی آل‌عمران نیز که ان شاءالله جلوی روی ماست می‌خواهیم بخوانیم و بعد از خواندن هر آیه در حد توان تلاش می‌کنیم به آن عمل کنیم. به امید اینکه مشمول شفاعت این دو سوره قرار بگیریم‌‌.​