سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 98 / شماره 474 / رهایی از دنیاپرستی مخفی

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۷۴: رهایی از دنیا پرستی مخفی!

یهودیان با پیغمبر خاتم و با قرآن کریم در یک رقابتی بودند که حاضر نبودند در آن رقابت عقب بیفتند، ببینید بیایید موضوع را از اول بررسی کنیم، قبل‌ از بعثت رسول‌ الله صلی‌ الله علیه و سلم عرب‌‌ها پیش یهودیان هیچ شخصیتی نداشتند از نظر یهودیان، عرب‌ها ملتی فاقد تمدن و فاقد علم و دانش بودند، به عرب‌ها به دیده‌ی تحقیر و تمسخر نگاه می‌کردند.

حالا از میان این چنین قوم بی‌سوادی یک پیغمبری مبعوث می‌شود می‌گوید که من از جانب الله آمدم و باید به من ایمان بیاورید، تازه یک تعداد از عرب‌ها هم به او ایمان آوردند. حالا پذیرش این پیغمبر عرب یه مشکل و هم‌ رکاب شدن با این عرب‌ها که این‌گونه به آن‌ها نگاه تحقیر داشتند هم یه مشکل دیگر، چطور می‌توانند با عرب‌ها برادر شوند، برابر و مساوی شوند؛

البته یک مسئله دیگر هم هست که کار را سخت‌تر می‌کند و آن ریاست و شهرت و موقعیتی که تا حالا داشتند و خودشان صاحب کار بودند، آن کار از دست‌شان می‌‌رفت با بقیه مسلمان‌‌ها مساوی می‌شدند و اگر به این پیغمبر ایمان بیاورند دیگر خودشان رئیس نیستند، خودشان فرمانده نیستند، باید تابع فرمان الله و رسولش باشند خب همه این‌ها سبب می‌شود که به‌ هیچ‌ عنوان این پیغمبر را نپذیرند و کتابی که همراه خودش آورده و شما به ابلیس توجه کنید وقتی به آدم سجده نکرد داستانش دقیقاً همین‌‌طور بود، ابلیس خلقتش از آتش بود و گل و خاک در نظر ابلیس یک چیز حقیر و بی‌ارزش بود خودش هم آن همه اعتبار و علم و عبادت و شهرت داشت،

حالا یک موجودی به نام آدم از همان خاک حقیر آفریده می‌شود تازه باید برایش سجده هم بکند؛ یعنی این‌قدر به او اعتبار و ارزش بدهد صد سالم هم حاضر نمی‌شود همچین کاری انجام بدهد، الله این‌‌گونه آدم را امتحان می‌کند که آیا آن شخص هنوز گیر شخصیت خودش و شخصیت آن و موقعیت خودش و منافع خودش هست و این‌ها را سبک و سنگین می‌کند یا کلاً از این‌ها که جزو دنیا پرستی هست عبور کرده و امر الله و آخرت برایش مهم است، کدام ‌یکی؟

خودمان هم کم‌ و بیش این مدل امتحان در زندگی‌مان می‌شویم که یکی که از نظر شخصیت و جایگاه و اعتبار و علم از ما پایین‌تر است می‌آید در زندگی‌‌‌مان و وجودش ‌احتمال دارد اعتبار و جایگاه ما را کم کند.

حالا آیا ما جایگاهش را به رسمیت می‌شناسیم آن‌جوری که الله فرموده یا که اذیتش می‌‌کنیم؟

تخریبش می‌‌کنیم؟

در حسادت و رقابت با او سر ناسازگاری بر می‌داریم کدام یکی؟

به ‌نظر شما اکثریت انسان‌ها و جنیان در این امتحان شکست می‌خورند یا پیروز می‌شوند؟

آیا ما الان در زندگی‌مان در حال همچین امتحانی نیستیم که کسی هست که موقعیتش از ما پایین‌تر و وجودش برای ما خطرناک است و آیا حالا ما در این امتحان شکست می‌‌خوریم یا پیروز می‌شویم؟

اعتبار و شخصیت و آبروی آن طرف و حق و حقوقش را به رسمیت می‌‌شناسیم یا سعی می‌‌کنیم سرش را زیر آب فرو کنیم، کدام یکی؟