سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 97 / شماره 470 / حج در اولین فرصت

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۴۷۰: حج در اولین فرصت

بعد از همه مباحث قبل، الان دارد حکم اصلی را بیان می‌فرماید.

حکم این است: «وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلبَیتِ» و برای الله بر مردم است؛ یعنی از طرف الله بر مردم واجب است که قصد خانه کعبه کنند، حج خانه خدا را به جا بیاورند.

این آیه صریح‌ترین آیه در مورد وجوب حج است. حج یکی از ارکان و پایه‌های دین اسلام است به خاطر همین آیه و هر کس در عمر باید یک بار حج خانه خدا را انجام بدهد.

البته «مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلا» کسانی که استطاعت به سوی آن را دارند و این یک قانون کلی در دین اسلام است.

«فَاتَّقُوُا اَللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» در حد استطاعت‌تان گوش به فرمان الله بدهید، در حد استطاعت‌تان تقوا را رعایت کنید، حج هم به همین شکل… برای حج باید توان مالی وجود داشته باشد، توان جسمی از نظر امنیت جانی مریضی نباشد، جنگ نباشد، و به هر شکل وقتی در اولین فرصت برای یک شخص استطاعت حاصل شد، آدم باید حج برود، نباید به تأخیر بیندازد که الان جوان است، مثلا استطاعتش را دارد، ولی بگوید سن پیری می‌روم. شاید اصلا به سن پیری نرسید الان وضع مالیاش خوب است نمی‌رود و محول به آینده می‌کند.

شاید در آینده ورشکست شد پس «مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلا» هر کس استطاعت رفتن به سوی حج را داشت باید برود. حکم الله بر گردنش واجب می‌شود. «وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلبَیتِ مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلا»