سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 95 / شماره 460 / نقش رابط

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۶۰: نقش رابط.

آیه ۹۵ دو نقش دارد یک نقش جمع بندی و خروجی آیات قبل و نقش دوم مقدمه و دروازه ورودی آیات بعد. البته خیلی از آیات قرآن کریم همین کار را انجام می‌دهند. اصلاً نقششان همین است. نقش رابط دارند تا بین دو مبحث به ظاهر متفاوت ارتباط برقرار کنند. این سبب می‌شود کل آیات یک سوره به همدیگر پیوسته و محکم ربط پیدا کنند. این اسلوب بسیار قشنگی است.

سبب می‌شود مخاطب جاخالی نخورد خیلی آسان و آرام موضوعات مختلف را دریافت کند و حذف کند. بدون این که احساس انقطاع و بریدگی به او دست می‌دهد. وقتی نگاه می‌کند پایان سوره چه قدر موضوعات مختلف خوانده و جایی احساس نکرده که بین آن‌ها انقطاعی وجود دارد. البته آدم‌های حکیم هم در بیاناتشان این اسلوب را رعایت می‌کنند.

وقتی می‌خواهند هدفمند موضوعات مختلف را از زوایای مختلف بررسی کنند می‌آیند با توضیحات کوتاه بین موضوعاتشان ارتباط برقرار می‌کنند. حالا این آیه به نسبت آیات قبل یک خروجی است دارد می‌گوید ای پیامبر به آن‌ها بگو اگر شما در مورد خوراکی‌های حلال و حرام بنی اسرائیل و حالا موضوعات دیگر به من اعتماد ندارید و از من پیروی نمی‌کنید مشکلی نیست بروید از ابراهیم که مورد قبول همه‌تان است پیروی کنید «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»، البته ابراهیمی که حنیف است و از مشرکان نیست نه ابراهیمی که خودتان هر چی خواستید به او نسبت می‌دهید.

شما از پیامبر ابراهیم پیروی کنید. خب دست آخر که به من می‌رسید این می‌شود جمع بندی و یک درخواست واضح از آیات قبل «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ». و دروازه ورودی است برای آیات بعد چون در آیات بعد می‌خواهد در مورد خانه کعبه بگوید، مقام ابراهیم بگوید، در مورد حجّ ابراهیم صحبت کند. باز این موضوعات استارتش از پیامبر ابراهیم است «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» پس این آیه دارد دو تا نقش را هم زمان به نحو احسن انجام می‌دهد.