سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 93 / شماره 457 / تاریخ تشریع دین یهود

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۵۷: تاریخ تشریع دین یهود.

الله در پایان آیه می‌فرماید: «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ای پیغمبر! به آن‌ها بگو اگر شما واقعاً راست می‌گویید، دنبال حقیقت هستید و یا این که شما تصور می‌کنید که همه غذاها بر بنی اسرائیل حلال نبوده، یک سری چیزهایی حرام بوده بر بنی اسرائیل از اول، از زمان پیغمبر ابراهیم این‌ها حرام بوده، پس تورات را بیاورید بخوانید ببینید چه کسی راست می‌گوید؟ ببینید حقیقت چیست؟ حالا دارد چه کار می‌کند؟ دارد آن‌ها را متوجه تاریخ می‌کند، متوجه تاریخ تشریع دین یهود می‌کند.

می‌گوید این‌ها تاریخ شماست، تاریخ تشریع شماست، شما باید با تاریخ‌تان آشنا شوید،

بفهمید که این محرمات شروعش از کی بوده؟ چرا این محرمات آمده؟

و فکر نکنید که این دین اسلام که آن‌ها را حلال می‌داند، دارد حرامی را حلال می‌کند. تا متوجه قضیه شوید و بدانید که این انحرافاتی که در تاریخ شما وجود دارد و اینجوری فکر می‌کنید که شتر از روز اول حرام بوده در کل ادیان حتی بر پیغمبر ابراهیم و بقیه، این انحرافاتی است که علمای یهود به شما گفتند و الان دارید شما اینجور فکر می‌کنید، ولی این قضیه واقعیت ندارد.

شما باید کتاب آسمانی خودتان را بخوانید تا متوجه تاریخ صحیح شوید. این را دارد به آنها می‌گوید. اتفاقاً همین مسئله برای خودمان مسلمان‌ها هم ممکن است پیش بیاید. امکان دارد در تاریخ‌مان در تاریخ تشریع‌مان یک سری انحرافاتی پیش بیاید که آن انحرافات از گزارشگران دین یا تاریخ است.

خب آن موقع هم برای این که بفهمیم کدام مسیر تاریخ  به انحراف رفته و کدام قسمت تاریخ درست است، آن‌جاها ما چاره‌ای نداریم جز این که قرآن را مطالعه کنیم «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» برای یهودیان و برای خودمان دیگر می‌شود برای بازخوانی تاریخ و فهم صحیح از اشتباه تاریخ باید قرآن بخوانیم تا بفهمیم که در مورد یاران پیغمبر در مورد قرآن و بقیه چیزها کدام یکی درست می‌گوید.