سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 93 / شماره 454 / طرح چالش

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۵۴: طرح چالش!

این آیه در مورد خوراکی‌های بنی‌اسرائیل صحبت می‌کند، در مورد حلال و حرام که بنی‌اسرائیل رعایتش می‌کردند، برای‌شان مهم بوده و خیلی‌های‌شان از حرام پرهیز می‌کردند. برویم یک قدم از عقب‌تر شروع کنیم؛ ببینید یکی از راه‌های اثبات حقانیت یک پیغمبر این است که صحبت‌هایش در راستای پیغمبر قبلی باشد، کتاب آسمانی وقتی که می‌آید هم به همین شکل کتاب آسمانی جدید در راستای کتاب آسمانی قبل باشد همان‌طور که در آیه سوم و آیه ۸۱  همین سوره خواندیم.

حالا مگر چه اتفاقی افتاده حالا پیغمبری آمده به نام محمد کتابی آورده به نام قرآن که این پیغمبر و این کتاب دارد به پیروانش اجازه می‌دهد یک‌سری حرام‌ها را بخورند؛ مثل گوشت شتر. حرام‌هایی که چند هزار سال بنی‌اسرائیل پایبندش بوده، رعایتش می‌کردند و پیش یهودی‌ها خط قرمز بوده، الان دارد در این دین جدید و کتاب جدید حلال اعلام می‌شود و این برای آن‌ها وحشتناک است.

یک تعارض سنگینی را در ذهن‌شان پیش می‌آورد و دیگر آیات هدایت که از اول سوره دارد بیان می‌کند تا این‌جا هر چقدر هم به آن متقاعد شده باشد، ولی به خاطر همین مسئله دیگر نمی‌تواند به آن ایمان بیاورد و این دین را مخالف و معارض دین خودش و دین حق می‌داند. این یک چالش سنگین است که برای یهودیان دارد اتفاق می‌افتد حالا آیه دارد به این چالش جواب می‌دهد چه می‌فرماید در ادامه می‌گوییم.