سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 91 / شماره 449 / از کنار این نمی شه گذشت!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۴۹: از کنار این نمیشه گذشت!

می‌خواهیم به یک نکته بسیار مهم دقت کنیم، نکته‌ای که مهم‌تر از آن وجود ندارد. در این چند آیه در مورد مجازات کافران خیلی قاطع و ترسناک صحبت کرد: «لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ»   «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» و خیلی از آیات دیگر که در مورد کافران صحبت کرده. خوب دقت کنید الله این جهان را آفریده، امکانات زیادی هم در آن قرار داده، ولی جهان آخرت یک چیز دیگر است، امکاناتش چیز دیگری است، قابل مقایسه با امکانات دنیا نیست، گرفتاری‌های آخرت هم قابل مقایسه با گرفتاری‌های دنیا نیست.

در آخرت الله یک چیزی به نام بهشت و جهنم آفریده، در بهشت و جهنم آن قدر خلاقیت به کار رفته، آن قدر مسائل پیشرفته و توسعه یافته آن جا به کار رفته که در ذهن هیچ بشری نمی‌گنجد. خلاقیت وصف ناشدنی و باید بگویم که این ما انسان‌ها هستیم که جمعیت بهشت و جهنم را تشکیل می‌دهیم.

الله قول داده هم به بهشت و هم به جهنم که من شما را از همین آدمیان پر می‌کنم: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» من جهنم را از انس و جن پر می‌کنم. به بهشت هم همین قول را داده. حالا قبل از آن یعنی در دنیا الله کتاب فرستاده، پیغمبران فرستاده، تمام این کتاب‌ها و پیغمبران برای یک چیز، برای این که راه ِ رفتن به بهشت و راه رفتن به جهنم را برای مردم مشخص کنند. مردم را از مسیر بهشت و جهنم باخبر کنند.

بس همین اعمال و رفتارهایی که منتهی به بهشت یا جهنم می‌شود را معرفی کنند تا جمعیت بهشت و جهنم تکمیل شود. هر کس با اختیار خودش به بهشت یا جهنم می‌رود و الله نمی‌خواهد کسی را به زور به بهشت یا جهنم ببرد. این نتیجه تصمیم ما در زندگی است. همان تصمیماتی که مربوط می‌شود به اخلاق، به نماز به صداقت و خیلی مسائل دیگر. کسی هم که تلاش کرد و تصمیم گرفت مسیری که منتهی به جهنم می‌شود برود، هیچ کس نمی‌تواند او را از جهنم نجات بدهد.

«وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» و کسی که تصمیم گرفت مسیر بهشت برود، هیچ کس نمی‌تواند به زور مانعش شود. و به همین خاطر انبیا خیلی تلاش کردند، چون می‌دانستند که چه خبر است، می‌دانستند که زندگی واقعی که اصالت دارد، در بهشت است و بدبختی اصلی در جهنم. فوق العاده انبیا تلاش می‌کردند که مردم را متوجه این قضیه کنند، ولی متاسفانه اکثریت مردم متوجه نشدند.

ما نباشیم جزو آن مردمی که متوجه نیستند، متوجه باشیم که هر کدام از این کارهای ما یعنی مسیر جهنم یا مسیر بهشت، آدم از کنار هر چیز می‌تواند ساده بگذرد، از هر منفعتی می‌تواند دست بکشد، اما از این یکی نمی‌تواند ساده عبور کند. این جان آدم است، وجود آدم است. قرآن هم چیزی برای‌مان کم نگذاشته، مفصلا مسیر بهشت و جهنم را معرفی کرده. خود بهشت و جهنم را مفصلا توصیف کرده که ما قشنگ با چشم‌های باز برویم. حالا خواستیم بهشت یا جهنم این را داشته باشیم!