سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 91 / شماره 447 / حرف آخر

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۴۷: حرف آخر

این آیه در مورد کافرانی که با کفر از دنیا رفتند حرف آخر را می‌زند دیگر بعد از این آیه هیچ حرفی باقی نمی‌ماند. روز قیامت الله با کافران طبق همین آیه رفتار می‌کند. می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا» به پری زمین اگر طلا با خودشان بیاورند از آن‌ها قبول نمی‌شود.

فرموده: «ذَهَبًا» و «ذَهَبًا» تمییز است؛ از میان تمام ثروت‌های دنیا طلا با خودشان بیاورند (که خیلی با ارزش است) طلا را نام برده؛ زیرا هم معیار سنجش است، هم همگان آن را به عنوان یک چیز قیمتی و با ارزش می‌شناسند دارد می‌گوید: که اگر به اندازه‌ی وسعت کره زمین طلا با خودش بیاورد یا آن را ببخشد بین فقرا و مستمندان تقسیم کند الله از او قبول نمی‌کند که در مقابل آن همه بخشش بخواهد پاداش بگیرد، انتظار داشته باشد که الله به او بهشت را بدهد.

تحت هیچ شرایطی الله از او قبول نمی‌کند تمام و حرف «لن» آورده که برای ابدی است؛ «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ»؛ یعنی هیچ‌وقت الله از او قبول نمی‌کند خیالش راحت باشد و بعد فرموده: «وَلَوِ افْتَدَى بِهِ» حتی اگر فقط برای نجات خودش بخواهد. حالا آن‌جا که الله از او قبول نمی‌کند که اگر قبول کرد انتظار دارد به بهشت برود، به سعادت برسد، ولی نه تنها خدا از او قبول نمی‌کند حتی اگر تمام آن طلاها به اندازه‌ی کل کره زمین بخواهد بدهد که فقط جان خودش را نجات بدهد باز هم الله از او قبول نمی‌کند؛

«فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ» از هیچ کدام‌شان؛ یعنی بهشت نمی‌خواهد فقط می‌خواهد به جهنم نرود، ولی باز ممکن نیست؛ «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» شکنجه‌ی درد‌آور و جان‌گداز و جان‌سوزی برای‌شان آماده است، مال خودشان است؛ «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» خب به مرور زمان شاید کسی پیدا شود که از این عذاب نجاتش بدهد؛ «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» هیچ احدی هم برای‌شان یافت نمی‌شود که نجات‌شان بدهد، یاری‌شان بدهد و آن‌ها را از آن عذاب درد‌آور نجات بدهد. این حرف آخر است که الله دارد در مورد کافرانی که با کفر از دنیا رفتند می‌زند.