سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 9 / شماره 73 / تامل در قیامت مانع انحراف

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ پروردگارا! قطعا تو گردآورنده‌ی مردم هستی در روزی که تردیدی در آن نیست. همانا الله خلف وعده نمی‌کند. (۹)

موضوع ۷۳: تامل در قیامت مانع انحراف.

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند مانع انحراف انسان شود، تأمل در روز قیامت است.

در این آیه شخص با تاکید، قیامت را به خودش متذکر می‌شود: اِنَّکَ: اِنَّ؛ حرف تاکید – جامِعُ النّاسِ: جامع؛ اسم فاعل (اسم فاعل قطعیت را می رساند.) لارَیبَ فیه: لای نفی جنس (هر گونه تردیدی در مورد قیامت را از خودش دور می‌کند.) اِنَّ: حرف تاکید، الله: اسم ظاهر (تعظیم مسئله را بیشتر می‌کند.) لایُخلِفُ المیعَاد: قاعده‌ی قطعی که الله هیچ وقت خلف وعده نمی‌کند.

شخص وقتی تا این اندازه زنده شدنش بعد از مرگ و جمع شدنش در روز قیامت، همراه با مردم را مشاهده کند، می‌تواند در مقابل وسوسه‌های دل تاب بیاورد و از انحرافش جلوگیری کند.