سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 9 / شماره 73 / تامل در قیامت مانع انحراف

 

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ پروردگارا! قطعا تو گردآورنده‌ی مردم هستی در روزی که تردیدی در آن نیست. همانا الله خلف وعده نمی‌کند. (۹)

موضوع ۷۳: تامل در قیامت مانع انحراف.

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند مانع انحراف انسان شود، تأمل در روز قیامت است.

در این آیه شخص با تاکید، قیامت را به خودش متذکر می‌شود: اِنَّکَ: اِنَّ؛ حرف تاکید – جامِعُ النّاسِ: جامع؛ اسم فاعل (اسم فاعل قطعیت را می رساند.) لارَیبَ فیه: لای نفی جنس (هر گونه تردیدی در مورد قیامت را از خودش دور می‌کند.) اِنَّ: حرف تاکید، الله: اسم ظاهر (تعظیم مسئله را بیشتر می‌کند.) لایُخلِفُ المیعَاد: قاعده‌ی قطعی که الله هیچ وقت خلف وعده نمی‌کند. شخص وقتی تا این اندازه زنده شدنش بعد از مرگ و جمع شدنش در روز قیامت، همراه با مردم را مشاهده کند، می‌تواند در مقابل وسوسه‌های دل تاب بیاورد و از انحرافش جلوگیری کند.