سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 88 / شماره 441 / لعنت دائمی عذاب دائمی

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۴۱: لعنت دائمی عذاب دائمی

در ادامه عقوبت آن دسته آدم‌ها که در آیه‌ی قبل بیان شد از لعنت خدا و ملائکه و همه‌ی مردم این‌جا می‌فرماید: «خَالِدِينَ فِيهَا» و «فیها» به لعنت بر می‌گردد؛ یعنی آن‌ها علاوه بر این‌که مورد لعنت خدا و ملائکه و همه‌ی مردم هستند، شامل یک لعنت دائمی هم هستند؛ یعنی در همین زندگی دنیا بعد از مردن در قبر، برزخ، محشر و در جهنم آن لعنت همچنان ادامه دارد، یعنی آن‌ها همچنان مستحق لعنت‌اند؛ یعنی گاهی این لعنت از سرشان برداشته نمی‌شود، وقتی لعنت دائمی شد خب نفرت و خشم و غضب خدا هم دائمی می‌شود، پس «لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ» عذاب دائمی بدون تخفیف «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» «ینظرون» از ریشه نظر هست و به قول ابن فارس در معجم مقاییس اللغه؛ یعنی تامل و بررسی کردن یک مطلب؛ یعنی آن‌ها وقتی عذاب می‌شوند این وقت را در اختیارشان قرار نمی‌دهند که بتوانند فکر کنند، تامل کنند تا شاید مسئله را بتوانند حل کنند، مهلت به آن‌ها داده نمی‌شود، فرصت در اختیار آن‌ها قرار داده نمی‌شود؛

یعنی مدام و مدام پشت سر هم عذاب‌های آن‌ها نفس‌گیر هست، ردیف شده عذاب پشت سر عذاب اصلا مهلت استراحت و بررسی و فکر و چاره اندیشی به‌ آن‌ها داده نمی‌شود، بین عذاب‌ها اصلا فاصله نیست، مرخصی درکار نیست این به معنای «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» هست.