سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 86 / شماره 437 / ارتباط تذییل آیه با آیه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۳۷: ارتباط تذییل آیه با آیه.

آیه با عبارت «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» مذیل شده. این عبارت که در پایان آیه آمده می‌تواند دو نقش داشته باشد، اول این که می‌خواهد بگوید آن‌هایی که دانسته به الله و رسول کافر شدند، آن‌هایی که دانسته دلیل‌های روشن را منکر شدند. آن‌ها ظالمند و الله قوم ظالم را هدایت نمی‌دهد؛

این یکی، دوم می‌خواهد بگوید که آن‌هایی که دانسته به الله و رسولش کافر شدند، آن‌هایی که دانسته دلیل‌ها را منکر شدند آن‌ها حتماً در راستای کفرشان یکسری حرکت‌های ظالمانه انجام می‌دهند.

چون حرکت‌های ظالمانه انجام می‌دهند، الله ظالم‌ها را هدایت نمی‌دهد. شما تصور کنید یک شخصی که مسئولیتی به عهده دارد رئیس جایی است اصلا حاکم است پادشاه و مسلمان است و بعد تغییر رویه می‌دهد. بعد از علم و دانایی کامل کافر می‌شود به ایمان و پیغمبر و همه چی کافر می‌شود طبیعی است که در راستای حکومتش مسیرش هم عوض می‌شود؛

یعنی یک سری کارهایی انجام می‌دهد، یک سری حرکت‌هایی انجام می‌دهد که در مقابل ایمان مردم بایستد، مردم را از راه ایمان نگه دارد یکسری حرکت‌هایی انجام می‌دهد، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد تا مردم از دین بیزار بشوند از دین دور بشوند و این شخص ظالمه و الله همچین شخصی را هدایت نمی‌دهد.

از هدایت سلب توفیقش می‌کند. تصور کنید زن و شوهر هر دو مسلمان، ولی بعد از مدتی مرد از مسیر ایمان بر می‌گردد کافر می‌شود. خب وقتی که برگشت حالا دیگر دست روی دست نمی‌گذارد، حتماً یک سری حرکت‌هایی انجام می‌دهد همان‌طور که خیلی جاها مشاهده شده، این‌ها آمار است این‌ها واقعیت‌هایی است که در جامعه اتفاق افتاده؛ مثلا اگر زن نماز می‌خواند تحت فشارش قرار می‌دهد که نماز را رها بکند، روزه نگیرد، قرآن نخواند، زن را به خاطر نماز و روزه‌اش تحقیر می‌‌کند نسبت به بچه‌هایش همین رفتار دارد، همین عکس العمل را دارد.

نمی‌گذارد که راه مسلمانی را در پیش بگیرند و هزار ظلم دیگر ممکن است انجام بدهد. حالا همچین شخصی الله می‌فرماید: «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» این‌ها ظالمند و الله قوم ظالم را هدایت نمی‌دهد همچین شخص بد دل و مغروری که درحال ظلم است را هدایت نمی‌دهد. بگذار سلب توفیق شود، سلب ایمان شود تا دچار شود به عذاب‌هایی که در آیات بعد آمده.