سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 84 / شماره 429 / در مقایسه با آیه ۱۳۶ سوره مبارکه بقره

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۲۹: در مقایسه با آیه ۱۳۶ سوره مبارکه بقره

یک چند نکته خدمت شما می‌گویم سعی کنید جواب این‌ها را به دست بیاورید. سوره مبارکه بقره آیه ۱۳۶ خیلی شبیه است آیه‌اش به همین آیه ۸۴ آل‌عمران، ولی در سوره آل‌عمران فرموده «قل ءامنا بالله» و سوره بقره فرموده «قولوا ءامنا بالله» جمع آمده،

چرا این‌جا مفرد است آن‌جا جمع هست؟

بعد در سوره مبارکه آل‌عمران فرموده «قل ءامنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم» ولی سوره بقره فرموده «وما انزل الینا و ما انزل إلی ابراهیم» به جای «علینا» آمده «الینا» به جای «علی ابراهیم» آمده «الی ابراهیم»

چرا؟ تفاوتش چیست‌؟

بعد کلا چرا کلمه «انزل» تکرار شده سوره آل‌عمران «قل ءامنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم» خب یک بار «انزل» آمده و عطف می‌شود «و ما انزل علینا و علی ابراهیم و اسحاق»

چرا و «انزل» و «ما انزل» این‌جا تکرار شده بعدش چرا برای «موسی و عیسی» کلمه «انزل» نیامده نوبت به آن‌ها که رسید فرمود «و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم»

چرا «انزل» برای آن‌ها نیامده بعدش در سوره آل‌عمران فرموده «و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم» ولی در سوره بقره فرموده «و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم» یعنی دوبار «و ما اوتی» تکرار شده برای «موسی و عیسی» جدا برای سایر پیغمبران به صورت جداگانه آمده «و ما اوتی النبیون من ربهم» و سوره آل عمران هم «موسی و عیسی» و هم باقی پیغمبران فقط یکبار «و ما اوتی» آمده؟

چرا آن‌جا دو بار تکرار شده و بعد «و ما انزل الی ابراهیم»؟؟ خب صحف ابراهیم در قرآن است، ولی «اسماعیل و اسحاق و یعقوب» آیا «و ما انزل» یعنی کتاب دارند؟ اسم کتابشان چیست؟ این‌جا چه می‌گویید؟ و بعد «اسباط» نوادگان پیامبر ‌یعقوب مثلا چه کسانی شامل «اسباط» می‌شوند؟ و بعدش شما را توجه بدهم به آیه سوم همین سوره «نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات و الانجیل» خب آیا می‌توانید ارتباط برقرار کنید بین این آیه و آیه سه همین سوره؟