سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 83 / شماره 425 / تسلیم حتی اگه دلمون نخواد

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۲۵: تسلیم! حتی‌ اگر دلمون نخواد.

این که همه مخلوقات خواسته یا ناخواسته طوعا و کرها تسلیم الله‌اند خیلی مهم است.

اصل این است که همه تسلیم الله باشند، در مقابل الله گردن فرازی و نخوت و تکبر نورزند، خودخواهی و خودپرستی نداشته باشند این اصل‌ است. و همه مخلوقات این را دارند رعایت می‌کنند. ما هم اشکالی ندارد اگر یک جایی یک وقتی دلمان نخواهد، ولی چون الله فرموده تسلیم الله شویم طوعاً و کرهاً. این حفظ می‌کند ارتباط بین بنده و الله را، حتی اگر دلش نخواهد، ولی شخص در مقابل الله خاضع باشد، تواضع داشته باشد و به خودش جرأت ندهد که در مقابل الله بایستد ولو که دلش نخواهد تسلیم الله شود.

این به ظاهر شاید تصور کنیم که چندان ارزشی ندارد ولی خیر! خیلی هم ارزش دارد. مهم این است که در آن مشکل و مسأله نیفتد که در مقابل الله بایستد. همین ابلیس را شما در نظر بگیرید، ابلیس الله به او فرمان داد که سجده کن. حالا اگر دلش نمی‌خواست که سجده کند، ولی تکبر نمی‌کرد و فرمان الله را می‌برد و سجده می‌کرد ولو که دلش نمی‌خواست.

ولی چون الله این را از او خواست، بخاطر الله آن کار را انجام می‌داد، سر از این جاها در نمی‌آورد و همین حفظ تسلیم شدن در مقابل الله، حفظ این مسأله، رعایت این مسأله، خودش ارزش‌ها دارد که ما انسان‌ها چه بسا یک وقت‌هایی در زندگی‌مان نیازمان می‌افتد که بخاطر الله یک کاری انجام دهیم ولو که دلمان نمی‌خواهد. همین قضیه هم الله از ما راضی می‌شود.

تصور نکنیم که ارزش ندارد، بلکه الله از ما راضی می‌شود که بر خلاف میل خودمان ولی خواسته الله را بر خواسته خودمان داریم مقدم می‌کنیم و این مسأله بسیار ارزشمندی است.