سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 82 / شماره 417 / نگاه اجمالی به آیه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

پس کسی که بعد از آن پشت کند پس آنان همان فاسقانند. (۸۲)

موضوع ۴۱۷: نگاه اجمالی به آیه

در آیه قبل پیمانی را که الله از پیغمبران گرفته بود بیان کرد و این آیه نتیجه‌اش را بیان می‌کند..

اما نتیجه چه است؟

هر کس به پیمان الله پشت کند آن شخص فاسق است. «فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ»؛ «فمن» فاء اول فاءاستئناف است که اول جمله آمده است. «من» اسم شرط است و «تولی» فعل شرط بعد ذلک است؛ «ذلک» به آن عهد اشاره دارد؛ یعنی کسی که بعد از آن عهد باز آن را انجام نداد، اعراض کرد و به پیغمبر بعدی ایمان نیاورد و نصرتش نداد، «فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ «ف» در فاولئک، فاء رابطه است که به جواب شرط چسبیده و «أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» جواب شرط است؛ یعنی هر کس آن کار را انجام دهد و به آن پیمان خدا پشت کند آن شخص فاسق است، حالا هر کس که باشد، با هر شأن و مقام و منزلتی که باشد آن شخص فاسق است این اسم و این آرم بر روی او حک می‌شود.