سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 81 / شماره 414 / توسعه نیروی انسانی

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۱۴: توسعه نیرو انسانی.

این پیمانی که الله از پیغمبران گرفته بی‌اندازه ضروری و مهم است، حالا می‌خواهیم دقت کنیم که این پیمان چه منافع و چه ثمراتی دارد؟

اولاً؛ این پیمان سبب می‌شود که جا برای شخص جدید باز شود و یک نیروی تازه نفس مجال پیدا کند تا در جامعه نقش داشته باشد و این موضوع خیلی مهم است به نیروی انسانی برمی‌گردد. نیروی انسانی اگر اضافه شود سرعت کار بالا می‌رود و باز این مسئله هم خیلی مهم است که با سرعت دادن به کار در کم‌ترین زمان بیش‌ترین خدمات به جامعه عرضه می‌شود.

 خدمات که بیش‌تر شد مردم بیش‌تری می‌توانند مسیر درست را پیدا کنند و از حیرت و سرگردانی بیرون می‌آیند و به خوشبختی می‌رسند و دوباره هم آن‌ها تبدیل می‌شوند به یک نیروی انسانی جدید و به همین شکل چرخه ادامه پیدا می‌کند و هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت در کمترین زمان و با کم‌ترین هزینه رشد می‌کنند، اما اگر از قدم اول آن نیروی انسانی که قرار است همکار شود، اگر به رسمیت شناخته نشود، با او مبارزه شود تمام این منافع بعدی از بین می‌رود و یک ضرر بزرگ دیگر هم به بار می‌آید و آن این‌که مردم دچار سردرگمی می‌شوند، تعجب می‌کنند که چطور این دو تا پیغمبر، این دوتا نیرو که برای یک کار آمدند، اگر واقعا این‌ها حق هستند و دارند از دین خدا پیروی می‌کنند

پس چرا خودشان باهم اختلاف دارند؟ چرا خودشان با هم در تعارضند؟

 پس نتیجه می‌گیرند که هر دو دروغ می‌گویند و اصلاً چیزی به نام خدا و دین وجود ندارد و مردم کلاً دین خدا را کنار می‌گذارند؛ همانطور که متأسفانه با اختلافاتی که بین علما و بزرگان یک دین وجود دارد خیلی‌ها تصمیم گرفتند کلاً آن دین را رها کنند که اگر این دین حق بود، اگر منشا و سرچشمه آن‌ها یکی است پس چرا خودشان به جان هم افتادند؟ و این سبب شده که خیلی‌ها از دین زده شوند، ولی پیغمبران علیهم‌السلام هیچ کدام‌شان نبوده که حتی دو نفر که با هم‌دیگر در تعارض باشند، تمام‌شان هم‌دیگر را تصدیق و تایید کردند و الله پیمان گرفته که باید هم‌دیگر را تایید کنید، از همدیگر حمایت کنید و اگر همین مرام که پیغمبران انجام دادند پیروان‌شان هم انجام می‌دادند آن موقع شما تصور کنید که چه‌قدر از نظر کیفیت و کمیت پیروان یک دین سرعت می‌گرفتند و افزایش پیدا می‌کردند.