سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 80 / شماره 410 / کسانی که خدمات می گیرند چگونه تشکر کنند؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۱۰: کسانی که خدمات می‌گیرند چگونه تشکر کنند؟

این‌جا یک سوال مطرح می‌شود افرادی هستند در جامعه که به مردم خدمات می‌دهند ما باید چه‌کار کنیم؟ خب واضح است باید از ایشان تشکر کنیم، باید در مقابل قدردان‌شان باشیم، از ایشان حمایت کنیم، این‌کار را باید انجام دهیم، پس این‌جا مشخص شد که اصل موضوع در مورد چیست.

 در مورد زیاده‌روی و غلو در تشکر که خودش را نشان بدهد

 در حیطه بندگی و سرسپردگی و ذلت و این‌ها آن‌ها شد ممنوع! شخص وقتی خدمات می گیرد، از شخصی که خدمات به او داده تشکر می‌کند و بعدش خیلی زود باید برود سر وقت الله که همچین شخصی را سر راهش قرار داده، یک همچین بندگانی دارد، برود سر وقت الله و از الله تشکر کند که دینی را فرستاده و درآن دین به بندگانش اوامری بیان فرموده تا همچین بندگانی از او تربیت شوند و به درد جامعه بخورند، از الله تشکر کند که همچین دوستی، همچین پدری، همچین مادری، همچین خدمت‌گزاری، همچین عالمی، همچین حاکمی به ایشان داده و بعد دعا کند به درگاه الله که الله بیشتر به او توفیق دهد و تلاش کند خودش نیز مثل او باشد، مفید باشد برای جامعه و تلاش کند فرزنداش را هم به همان شکل تربیت کند این کارا را باید انجام دهد و باز از نوع تشکر این است که ما همان خدمات را اگر امکانش است گسترش دهیم.

آن به ما خوبی کرد ما همان خوبی را به بعدی انجام دهیم به دیگران برسانیم

و درست این کارا را انجام دهیم فقط نباید در تشکر غلو شود که راه شیطان بر روی شخص باز می‌شود بر روی هر دو طرف هم کسی که خدمات دارد می‌دهد راه شیطان برایش باز می‌شود و امکان دارد در وجودش حس کبر و خودخواهی بیاید و کم کم به فکر این بیافتد که می‌تواند از این موقعیت‌ها که مردم دارند برایش ایجاد می‌کنند به فکر بیفتد که از او سوء‌ استفاده کند و کم کم اخلاصش را از دست بدهد و منیت و منفعت‌خواهی خودش بشود، حرف اول و شیطان بر آن شخص مسلط می‌شود و آن شخص می‌رود گمراه می‌شود. هم در شیطان بر روی اشخاصی که خدمات می‌گیرند باز می‌شود و این‌ها می‌روند و می‌رسند

 به همان آیه قبل که فرمود: «كُونُواْ عِبَادًا لِّى» و بشوند افرادی که بندگی دیگران می‌کنند

و توحیدشان را و ایمان‌شان را از دست می‌دهند، شخص باید بفهمد که تمام این خدماتی که می‌گیرد اصل مالکیت مال الله است، هم آن کسی که خدمات می‌دهد و هم کسی که خدمات را می‌گیرد اصل این مالکیت مال الله است استعداد و نیرویی که آن خدمت‌دهنده انجام‌دهنده دارد انجام می‌دهد، آن استعداد نیرو را الله به او داده، توان را از الله گرفته، دستورش را هم از الله گرفته، پاداشش را هم از الله خواهد گرفت. دیگر چرا انتظار داشته باشد پاداشش را از مردم بگیرد، آن کسی که خدمات می‌گیرد چرا خودش را ذلیل کند؟ آن که دارد پاداشش را از الله می‌گیرد چرا خودش را سرسپرده آن قرار بدهد؟ و به این شکل کسانی که خدمات می‌گیرند عمل‌شان را و رفتارشان را با این توضیحات تنظیم می‌کنند.