سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 8 / شماره 72 / چیزهای مهم را باید اینجور از الله طلب کرد!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ای پروردگارِ ما! دل‌های‌مان را منحرف مکن بعد از اینکه ما را هدایت کردی. و ازجانب خود رحمتی به ما عطا فرما؛ بی‌شک که تو بخشایشگری. (۸)

موضوع ۷۲: چیزهای مهم رو باید اینجور از الله طلب کرد!

“هَب” از ریشه وَهَبَ به معنای “موهبه و بخشش” است. آن هم بخشش بلاعوض.

“مِن لَدُنک” متعلق به “هب” یعنی از جانب خودت ببخش. قبل از “لَدُن” غالبا “مِن” می‌آید؛ لطف خصوصی و عنایت ویژه را از خود الله طلب می‌کند. “إِنَّكَ” تاکید، به معنی؛ همانا، بعد از إِنَّكَ فرموده است: (أَنتَ الوهَّاب) همانا تو خودت وهاب هستی. وهاب: کسی که بلاعوض؛ بخشش‌های بزرگ انجام می‌دهد. در دعا سراسر تاکید و مبالغه آمده است. «رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً  إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» این دعا، سراسر تاکید و مبالغه است..

در موقع دعا و تقاضای چیزهای مهم باید این گونه از الله طلب کرد.

تاکید و تقاضای رحمت از الله، برای این است تا انسان دلش منحرف نشود، پس این مسئله جدی است. چقدر انسان‌هایی که در مسیر هدایت بودند؛ ولی در اثر منفعت طلبی، شهرت، عداوت، لجبازی، تعصب و… دچار زیغ قلب شدند؛ در دنیا و آخرت دچار زیان شدند.