سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 79 / شماره 404 / راه ربانی شدن

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۴۰۴: راه ربانی شدن.

اما یک شخص چگونه می‌تواند ربانی باشد معلم و مربی مردم باشد آن هم با انتساب به رب؟ جواب این سوال در آیه آمده است انبیاء هم خیلی روشن به مردم توضیح می‌دادند چی می‌گفتند؟ می‌گفتند: «وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ» (آل عمران/ ۷۹)

 چون شما کتاب آسمانی را یاد می‌گیرید «بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ»  و کتاب آسمانی را به مردم یاد می‌دهید. با توجه به اختلاف دو قرائت و بعدش کتاب آسمانی را مطالعه می‌کنید با تأمل و با صبر و حوصله، بادقت آن را می‌خوانید و تفکر می‌کنید: «وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ» شما چون این‌ها را دارید می‌توانید معلم مردم باشید این‌جا متوجه چیز خیلی مهمی می‌شویم و این‌که موجبات رشد و مربی بودن در قرآن کریم وجود دارد؛ یعنی شخص وقتی قرآن کریم را مطالعه کند می‌تواند یک معلم خیلی‌ خوب و کاملی برای مردم باشد، وقتی قرآن کریم را مطالعه کند می‌توان هم از نظر روان‌‌شناختی، هم فرهنگی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، فکری، روحی و روانی هم خودش رشد کند، هم مردم جامعه را رشد دهد.

متأسفانه برخی از ما مسلمان‌‌ها اعتمادشان نسبت‌ به کتاب‌‌های دیگر بیشتر از قرآن است، فکر می‌کنند کتاب‌های دیگر بیشتر آدم را از نظر روحی و روانی رشد می‌دهد و قرآن فقط کتاب آسمانی است که خواندنش ثواب دارد و وجودش در خانه و ماشین مایه برکت است، در حالی‌ که قرآن کریم برکتش به‌ همین است که آدم‌ را رشد می‌دهد، ثوابی که برای خواندنش تعیین‌ شده برای دست‌یابی به‌ همین رشدش است که آدم را ربانی بار می‌آورد.

 پس با توجه به عبارت «بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ» متأسفانه ما خیلی نسبت به قرآن غفلت کردیم، از خیلی مسائل قرآن غافل ماندیم و به‌ همین خاطر است که ما نتوانستیم ربانی باشیم و اگر قرآن را درست مورد مطالعه قرار دهیم شکی وجود ندارد که ما می‌‌توانیم با انتساب به الله، معلم و مربی مردم باشیم.