سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 75 / شماره 382 / قناعت و چالش

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۸۲: قناعت و چالش.

«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ» این عبارت خیلی حرف‌ها برای ما دارد هر آدمی برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد اول خودش را قانع می‌کند بعد می‌رود آن را انجام می‌دهد. دقت به همین قضیه خیلی مهم است سبب می‌شود ما زودتر به حل مسئله برسیم.

مثلاً فرزند بالغ و عاقل ما وقتی حرف ما را گوش نمی‌دهد حتماً برای خودش دلیلی دارد اگر ما شفاف در فضای آرام در مورد همین مسئله با او گفتگو کنیم دلیلش را از او بپرسیم و بعد به حرف‌هایش خوب گوش دهیم آن موقع می‌توانیم هم به خودمان و هم به فرزندمان کمک کنیم تا تغییر کنیم، رفتارمان عوض شود به جای بی‌توجهی و فاصله و حرف گوش نکردن فضای مهر و احترام و محبت بین‌مان حاکم شود. پدر و مادر وقتی به یک بچه‌ای بیشتر توجه دارند به یکی توجه ندارند برای خودشان دلیل دارند خودشان را قانع کردند به این کار و اگر فرزند با فضای احترام آمیز و با رعایت ادب همین مسئله را بپرسد از پدر و مادرش و با هم گفتگوی آرامی داشته باشند حتما به نتیجه‌های قشنگی می‌رسند و امکان دارد ناراحتی از بین‌شان برای همیشه از بین برود.

و همه‌ی کارها به همین شکل است هر کسی برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد دلیل دارد اول خودش را قانع می‌کند حتی کسی‌ که نماز نمی‌خواند برای خودش دلیل دارد خودش را قانع کرده، کسی که روزه نمی‌گیرد یا نماز می‌خواند بدون خشوع، یا پول مردم را می‌خورد، حتی آن دزدی که دزدی می‌کند خودش را قانع کرده، قاتل‌ها برای قتل‌شان دلیل دارند اول خودشان را قانع کردند.

 این مسئله فوق‌العاده مهم است «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا» این‌ها خودشان را قانع کردند با خودشان اینجوری گفتند قبولاندند به خودشان «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ» چون خودشان را به این مسئله قانع کردند و خودشان را قبولاندند..

حالاست که وقتی پولی دست‌شان بیفتد بالا می‌کشند چرا؟

چون به این قضیه باور دارند پس این مسئله که اول باید دلیل‌ها مورد مناقشه و نقد قرار بگیرد و بعد آن چیزی که شخص به آن قانع شده بیاید و به چالش کشیده شود. این مسئله یعنی دارد می‌رود به طرف حل و تصحیح رفتار و این روش، روشی است که قرآن دارد به ما یاد می‌دهد در این آیه و خوب است که این روش را خوب یاد بگیریم و با همین روش زندگی کنیم..

 با همین روش با مشکلات مواجه شویم و با کمال خونسردی و با کمال آرامش برویم و با حکمت آن مسائل را بیاوریم ممکن است شخص در مورد دلیلش و قناعتش فکر نکرده باشد با گفتگو می‌توانیم آن به سر فکر بیاوریم حتما خودش را قانع کرده..

اما آن دلیلش چیست؟؟

ممکن است در مورد دلیلش فکر نکرده، ولی وقتی که دلیلش خودش بیان کرد کمکش کردیم که دلیلش را بفهمد، بیان کند و در مورد آن گفتگو کردیم و مناقشه کردیم، آن موقع خودش متوجه می‌شود

که این دلیلی که تا حالا مثلاً به پدر و مادرش بی‌توجه بوده، دلیل پدر و مادر که تبعیض قائل شدن بین فرزندانش، دلیل نمی‌دانم رئیس یک مجموعه که به نسبت اعضا به بعضی اعضا بیشتر توجه کرده به بعضی کمتر، دلیل اینکه مسئولی مسئولیتش را انجام نداده، دلیل اینکه هزاران  کار را انجام نداده و یا اشتباهاً انجام داده خودش می‌فهمد که اشتباه کرده دلیلش درست نبوده.

آن موقع یک چیز درستی در ذهنش می‌آید و آن چیز اشتباه بیرون می‌رود و بعد از آن ناخودآگاه رفتار شخص عوض می‌شود و به طرف مثبت می‌رود.