سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 73 / شماره 374 / خط کشی دین اسلام ممنوع!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۷۴: خط‌کشی در دین اسلام ممنوع!

 در توضیح آیه قبل بیان شد که یهودیان طوری مردم‌شان را بار می‌آوردند که برای‌شان اسم و رسم یهودی مهم باشد نه دلیل و حجت! و به این شکل می خواستند مردم را به دور خودشان نگه دارند، متاسفانه این اخلاق گاهی بین مذاهب یا احزاب و جماعات اسلامی هم پیدا می‌شد، مثلا؛ یک مذهب، حزب یا جماعت که داخل دین اسلام وجود دارد و مردم داخل آن مذهب یا جماعت هستند می‌آیند اعضای خودشان را به گونه‌ای بار می‌آورند که فقط برای آن‌ها اسم آن حزب یا جماعت مهم باشد و می‌گویند که جماعت و مذهب حق ما هستیم یک وقت حواس‌تان باشد به سمت جماعت دیگری نروید به حرف بقیه احزاب با جماعات گوش ندهید آن‌ها گم‌راه هستند این حرف‌ها را به ملت‌شان می‌زنند، زیرا این‌گونه می‌خواهند دور اعضای خودشان حصاری بکشند تا آن‌ها را از دست ندهند، در حالی که این مرام خیلی ضررهای بزرگی برای اعضای‌شان دارد؛

  • یکی از ضررها این است که دیگر استدلال، آیه قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای‌شان معیار تشخیص حق از باطل نیست، معیار منحصر در اسم می‌شود.
  • ضرر دوم این‌که در ذهن افراد اعضای‌شان انحصارگرایی شکل می‌گیرد و خودشان را تافته‌ی جدا بافته می‌دانند خودشان را یک سر و گردن بهتر از دیگران و مقرب‌تر از دیگران به خدا می‌دانند نسبت به بقیه احزاب و مذاهب و جماعات و بقیه مردم نگاه حقارت دارند، مردم به خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند، به کسی که در راه هدایت است و کسی که گم‌راه است و خودخواه و خود برتر می‌شوند.

این ادعاها سرانجام به کجا رسید به جایی رسید که خودشان را برتر از همه‌ی ملت‌های دنیا می‌دانند پس الله دارد داستان یهود را مفصلا برای‌مان بیان می‌کند تا یک وقت ما به سرنوشت آن‌ها دچار نشویم.

رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز ما را متوجه کرده که اگر مواظب نباشیم ما هم ممکن است به مسیر یهودیان برویم به روایت بخاری و مسلم فرموده: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ‏‌‏.‏» شما از روش گذشت‌گان پیش از خودتان وجب به وجب ذراع به ذراع پیروی می‌کنید، حتی اگر در یک سوراخ سوسماری هم رفته باشند شما هم می‌روید همان کارها را تکرار می‌کنید.

صحابه گفتند یا رسول الله منظورتان از امت‌های گذشته یهود و نصارا هستند؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «فَمَن» پس دیگر بعد از آن‌ها کیست؟

پس معلوم است که شما همان کارهای یهود و نصارا انجام می‌دهید.  هم قرآن هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را از کارهای یهود و نصارا مطلع کردند و در این آیه و آیات مشابه دارد اخلاق یهود و نصارا را برای‌مان بیان می‌کند که یک وقت به سرنوشت آن‌ها دچار نشویم و این خیلی مهم است.