سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 70 و 71 / شماره 368 / سه پرسش از اهل کتاب

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ای اهل کتاب چرا به آیات الله کفر می‌ورزید، در حالی که خودتان به درستی آن شهادت می‌دهید. (۷۰)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ای اهل کتاب چرا حق را با باطل آمیخته می‌کنید و حقیقت را با وجود اینکه می‌دانید کتمان می‌کنید. (۷۱)

موضوع ۳۶۸: سه پرسش از اهل کتاب

آیه قبل یک گزارشی از اهل کتاب بیان فرمود که آنها دوست دارند شما را گمراه کنند و این دو آیه در ادامه آیه قبل در موضوع اهل کتاب هست و با این تفاوت که این دو آیه با خود اهل کتاب صحبت می‌کند رو در رو، «یا اهل الکتاب» آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد و بعد سه پرسش با آنها مطرح می‌کند. پرسش اول «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ»

چرا با وجود اینکه شما می‌دانید، با وجود اینکه حق را می‌فهمید، چرا آیات خدا را به آن کافر می‌شوید؟

آیات خدا که در تورات، انجیل و قرآن بیان شده، می‌دانید حق است، ولی چرا به آن کفر می‌ورزید.

پرسش دوم «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» چرا حق و باطل را با هم مخلوط می‌کنید؟ دروغ و توجیهات باطل و تفسیرهای اشتباه و خرافات و بالاخره صحبت‌‌های باطل چرا آنها را با حق قاطی می‌کنید و به خورد مردم می‌دهید؟
در حالی که خودتان می‌فهمید کدام حق و کدام باطل است؟ و پرسش سوم «وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» چرا دانسته چرا آگاهانه حق را کتمان می‌کنید؟ چرا به مردم آن حقی که می‌فهمید نمی‌گویید؟

این سه تا سوال با اهل کتاب مطرح کرد و این سوال‌ها خیلی مهم هستند. الله از دانشمندان و دانایان اهل کتاب می‌پرسد، چون آنها در موقعیتی بودند که حقیقت را دریافت کرده بودند و روی آن‌ها کار شده بود، برایشان هزینه شده بود، کتاب آسمانی در اختیار داشتند، مسئولیت اجتماعی بر عهده داشتند.

آن‌ها همه چیز را می‌فهمیدند و الان باید آن حقیقت‌ها را به مردم می‌گفتند، ولی با کتمان آن واقعیت‌ها، مسئله جور دیگر در جامعه نمود پیدا می‌کرد. اکثریت جامعه هم خب می‌دانید آدم‌های کم سواد، بی سواد، نادان، ناآگاه که از این قضایا سر در نمی‌آورند، باید دانشمندان‌شان به آنها بگویند و آنها جز اطاعت و گوش دادن چاره‌ای دیگر ندارند. وقتی تیزهوشان جامعه که اهل کتاب باشند این‌هایی که میکروفون جامعه دستشان هست، اگر این‌ها حقیقت را کتمان کنند یا حق و باطل را به هم بیامیزند و آمیخته کنند خب جامعه که قدرت تشخیص ندارد نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه اینکه کل جامعه به انحراف کشیده می‌شود

حالا این سوالات که شما چرا این کارها را انجام می‌دهید؟ آن‌ها باید پاسخگوی این کارهایشان باشند، پس دارد از آن‌ها می‌پرسد چرا این کارها را انجام می‌دهید؟ یعنی الان باید پاسخگو باشید جواب‌تان چیه؟ الان باید جواب بدهید. به چه کسی جواب بدهند؟ به خدا. باید پاسخگوی خدا باشند، پاسخگوی مردم باشند و حداقل پاسخگوی وجدان‌شان باشند که چرا این کارها را انجام می‌دهند و سوال می‌تواند آدم را به هوش بیاورد، آدم را ازغفلت بیدار کند و به همین خاطر خدا در قالب سوال این مسائل مهم را مطرح می‌کند و از خود خودشان این مسائل را می‌پرسد.