سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 67 / شماره 362 / قرآن منبع تشخیص

موضوع ۳۶۲: قرآن، منبع تشخیص

مُسْلِمًا: تسلیم بود در ادامه‌ی حنیف هست. شخص که بخواهد از ناحقی دست بکشد برود به سمت حق، خب اولش که باید ناحقی را بشناسد تا ازش دست بکشد بعد حق را بشناسد تا به سمتش برود خب از کجا بفهمیم که چی ناحق هست و چی حق. این‌ها را از کجا به دست بیاورد خیلی جاها تشخیص‌شان سخت هست.

درسته بعضی چیز‌ها واضحه همه می‌فهمند، ولی خیلی چیزها واضح نیست، خیلی چیزها پوشیده است یا فضا و جو طوری هست که آدم نمی‌تواند تشخیص دهد.

آن جاها آدم از کجا تشخیص بدهد؟ از کجا بفهمد؟ با عقل و تشخیص خودش؟

نه، آن‌جا باید با تشخیص خدا حرکت کند تشخیص خدا را بر تشخیص خودش، بر تشخیص جامعه که تبدیل به فرهنگ و عرف شده ترجیح دهد و این می‌شود مُسْلِمًا: تسلیم الله باشد. در قبل هم مفصلاً در مورد تسلیم شدن صحبت شده در آیات ۱۹ و ۲۰ همین سوره آن‌ها را می‌توانیم مرور کنیم.

این جاست که می‌گوییم قرآن را باید همیشه خواند، مخصوص قشر خاصی نیست، جزو برنامه روزانه‌مان باشد، حداقل برای شروع روزی دو صفحه و کم کم بیشتر و بیشتر قرآن را بخوانیم که چی؟؟

که مواضع باطل را بشناسیم تا بتوانیم ازش دست بکشیم و مواضع حق را بشناسیم تا به سمتش برویم این را قرآن به ما می‌گوید، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما می‌گوید. پس مطالعه‌ی قرآن و احادیث پیغمبر باید جزو زندگی‌مان باشد این شرط حنیف بودن و مسلم بودن هست. « و مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» خب آدم یا تسلیم خدا هست یا تسلیم غیر خدا تسلیم خودش، تسلیم دیگران.

اگر تسلیم غیرِ خدا هست می‌شود «مِنَ الْمُشْرِكِينَ» و پیامبر ابراهیم‌ علیه السلام چون تسلیم خدا بود جزو مشرکین نبود «مُسْلِمًا و مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»  و با همین عبارت ادعای مشرکین قریش هم رد می‌شود آن‌ها هم به نحوی به مثل یهودیان به مثل نصارا خودشان را به پیامبر ابراهیم علیه السلام نسبت می‌دادند.

می‌دانیم دیگر قریش نسل‌شان بر می‌گردد به پیامبر اسماعیل و پیامبر ابراهیم علیهم السلام و مناسک حجی که داشتند خیلی کارها که انجام‌ می‌دادند می‌گفتند که ما داریم در مسیر پیامبر ابراهیم حرکت می‌کنیم و پیامبر ابراهیم مثل ما بوده، کارهای ایشان و کارهای ما مثل هم است. در حالی ‌که آن‌ها با خیلی انحرافات و خرافات قاطی کرده بودند (مشرکین قریش) حالا چی‌کار می‌کند؟؟ دارد با این عبارت رابطه‌ی فکری و عقیدتی آن‌ها را با پیامبر ابراهیم علیه السلام قطع می‌کند با همین جمله: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» دقت کنید دو تا «مَا كَانَ» داریم. «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا» بعدش هم می‌گوید: «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» یعنی پیامبر ابراهیم هیچکدام از این سه تا نبود: از یهودیان نبود. از نصارا نبود. از مشرکین هم نبود.

خب پس این‌ها هم در مسیر پیامبر ابراهیم نیستند نه یهودیان نه نصارا و نه مشرکان پس چه کسی در مسیر پیامبر ابراهیم است؟ آیه بعدی بیان می‌کند.