سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 62 / شماره 339 / هیچی شانسی نیست!

موضوع ۳۳۹: هیچی شانسی نیست!

برای رسیدن به وحدانیت الله ریل‌های زیادی کشیده شده است عرض کردیم یکی از آن‌ها قصه است تا حالا اگر ما به قصه‌های قرآن فقط به دید عبرت نگاه می‌کردیم از حالا به بعد علاوه بر عبرت:

  • در پی مشاهده‌ی الله در آن قصه‌ها باشیم.
  • در پی یافتن نقش الله در آن قصه‌ها باشیم.
  • این نوع بینش خیلی مهم و جالب است به آدم طراوت و تازگی می‌دهد.
  • الله را در صحنه‌های زندگی‌مان مشاهده کنیم این مشاهده از اعماق ایمان می‌جوشد.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: «أن تَعْبُد اللهَ کَأنّکَ تَراه…» احسان این است که الله را طوری بندگی کنی که انگار او را می‌بینی. بهترین جا برای تمرین تا رسیدن به این درجه داخل صحنه‌های زندگی هست اتفاقاتی که در زندگی می‌افتد تلخ و شیرین. پس ما در زندگی قصه‌های حق زیادی داریم و در آن قصه‌ها می‌توانیم الله را مشاهده کنیم اصلا همه‌ی آدم‌ها در زندگی‌شان قصه‌های واقعی وجود دارد که اگر با چشم باز به آن قصه‌ها نگاه کنند حضور الله و نقش الله در زندگی‌شان می‌بینند. این یک واقعیت است بنشینیم فکر کنیم:

آیا واقعا تا حالا در زندگی خودمان اتفاق نیفتاده که در‌های بسته به صورت عجیب و غریب به رویمان باز شود؟

نشده که ما در زندگی‌مان با ترس‌هایی مواجه شویم و بعد به صورت عجیب و غریب اون ترس تبدیل به امنیت و آرامش شود؟ آیا اتفاق نیفتاده اگر یادمان نمی‌آید یا فکر می‌کنیم همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده اشکالی ندارد از حالا به بعد به قصه‌های زندگی‌مان بیشتر دقت کنیم که خیلی چیزها که تا حالا نمی‌دیدیم، می‌بینیم. حوادثی که الان نزدیک است اتفاق بیفتد یا باید آن اتفاق می‌افتاد، ولی به صورت عجیب و غریب آن اتفاق نیفتاد، دفع شد آن‌ها شانسی نبودند.

اصلا چیزی به نام شانس وجود ندارد جاهایی که هیچ توجیهی ندارد جز حضور الله، جز نقش الله… متاسفانه خیلی‌ها می‌گوییم شانس آوردیم نزدیک بود فلان اتفاق بیفتد، ولی شانس آوردم، نیفتاد. نه شانس نیاوردی الله بود که آن حادثه را از سرت دفع کرد.

پس بیاییم اتفاقات خوب را به شانس ربط بدهیم آن را از الله عزیز و حکیم بدانیم و آن را به الله عزیز و حکیم ربط بدهیم.