سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 61 / شماره 337 / بزرگترین مجرم های دنیا چه کسانی هستند؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۳۷: بزرگترین مجرم‌های دنیا چه کسانی هستند؟

می‌دانید بزرگترین مجرم‌های دنیا چه کسانی هستند؟ کسانی که توحید مردم را خراب می‌کنند. کسانی که غیر خدا را به عنوان خدا و معبود به مردم معرفی می‌کنند.

توحیدی که آمده در زندگی مردم نظم برقرار کند قرار است که مردم بی‌رحمی در نیاورند، برای منافع‌شان پا روی دوش دیگران نگذارند، مردمی که هم ابزارش را دارند هم استعداد و توانایی‌اش را دارند.

حالا باید یک قدرتی، یک نیرویی باشد که آن‌ها را کنترل کند یک قدرتی که آن‌قدر در وجود مردم نفوذ داشته باشد که مردم‌ به هر قیمتی که شده خودشان را منظم کنند و دست به خود آزاری و دیگر آزاری نزنند. اگر آن موجود یک سنگ و چوب و ماه و ستاره و این موجود‌های بی‌جان باشد یا اگر آن موجود یک انسان یا یک حیوانی باشد یا هر موجود جان‌دار دیگر که مردم از این‌ها هیچ حسابی نمی‌برند.

مردم به خاطر این‌ها که هیچ وقت از منافع و لذت‌های خوشمزه‌شان (لذت‌های حرام و ناجایز) مردم به خاطر آن‌ها که دست از لذت‌های خوشمزه‌شان برنمی‌دارند لذت‌ها را رها نمی‌کنند.

خدا باید متفاوت باشد:

  • شبیه و بدیل نداشته باشد
  • کسی نباشد که به دنیا آمده (متولد شده)
  • کسی نباشد که عیب و نقصی دارد.
  • نیاز به هیچ چیز نداشته باشد.
  • آن خدا باید بتواند نیاز‌های همه را برآورده کند.

مردم‌ این نیرو را می‌خواهند، آنقدر ملک و پادشاهیش عظیم‌ باشد که بتواند از زحمت‌کشان و از کسانی که توحید دارند قدر‌دانی کند، از کسانی که حقوق دیگران را حفظ می‌کنند قدردانی کند این قدرت را داشته باشد و آن‌قدر قدرت داشته باشد که از آن‌هایی که پا روی دوش مردم می‌گذارند، از آن‌هایی که بی‌رحم‌اند، بد اخلاق‌اند و هزار مردم‌آزاری می‌کنند قدرت داشته باشد که از آن‌ها انتقام بگیرد.

عیسی که بهشت و جهنم ندارد.

باقی معبود‌های باطل که بهشت و جهنم ندارند، قدرت ماواریی که ندارند، مدام همراه و همگام با مردم نیستند، آن‌ها یک وقتی هستند و یک وقتی نیستند، بعد از آن هم از دنیا می‌روند برای همیشه نیستند، آن‌ها که چیزی دست‌شان نیست پس مردم از آن‌ها که حساب نمی‌برند. حالا برای اینکه نظم در جامعه و در جهان وجود داشته باشد، عدالت وجود داشته باشد، اخلاق در جهان حکم‌فرما باشد.

مردم باید به خدایی که تمام آن کمالات را دارد ایمان داشته باشند که توحید باشد و به سمت توحید الله بر بگردند، لااقل آن‌هایی که می‌خواهند سالم زندگی کنند که البته تعدادشان کم نیست، طرف‌شان را خدای بی‌مانند و بزرگ بدانند و از اینکه از لذت‌ها و منافع حرام به خاطر آن خدا دست می‌کشند و خیلی از خود‌گذشتگی‌ها به خاطر آن خدا انجام می‌دهند احساس پوچی نکنند.