سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 6 / شماره 36 / بزرگراه هدایت

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع۳۶: بزرگراه هدایت.

در این دعای مهم اللّه به ما یاد داد بگوییم‌‌: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»، و‌از کلمه‌ی الصِّرَاطَ استفاده کرد و از طریق و سبیل استفاده نکرد، در حالی که در زبان عربی هر سه مورد به معنای راه هستند.

‌ طریق:

به مسیری گفته می‌شود که انسان‌هایی پیموده‌اند  و تبدیل به راه شده است. طریق زیاد  فراخ نیست.

 سبیل:

راهی ممتد و طولانی است. صراط: بزرگراهی است چند بانده و آن‌هایی که در طریق و سبیل بودند به صراط سرازیر می‌شوند. الصِّرَاطَ یکی است، مخصوصا وقتی که مستقیم باشد. ما صراط‌های مستقیم نداریم، چون وقتی دو نقطه داشته باشیم و بخواهیم آن دو را به هم وصل کنیم فقط می‌شود یک خط راست کشید. و‌ اگر خط دیگری بکشیم که روی خط اولی نباشد، باید منحنی کشید که دیگر خط راست نیست.

پس الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یکی است و همه‌ی مردمی که در طریق و سبیل بودن در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وارد شدند. حالا تحمل می‌خواهد!! چون در این بزرگراه هر کسی با استعداد خودش در یک لاین حرکت می‌کند، خیلی‌ها در لاینی حرکت می‌کنند که ما در آن حرکت نمی‌کنیم، ولی چون همه به جهت مستقیم هستند؛

(یعنی بنا بر دستورات اللّه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلَّم) بر حسب وسع‌شان در حرکت‌اند، با ما برادر و همکارند و همه جزو «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» هستند.