سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 6 / شماره 35 / إهدنا الصراط المستقیم

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ما را به راه راست راهنمایی بفرما. (۶)

موضوع ۳۵: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

تنها دعایی که در سوره فاتحه وجود دارد، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ است. اهْدِ فعل امر در معنای دعاست و نَا در اهْدِنَا خودِ ما انسان‌ها هستیم و نقش مفعول دارد و الصِّرَاطَ هم مفعول دوم به معنی راه، بزرگراه و شاهراه است. الْمُسْتَقِيمَ اسم فاعل و صفت الصِّرَاطَ است؛ راه  مستقیم، چون ما راه غیرمستقیم هم داریم.

در راه غیرمستقیم ممکن است لازم باشد چند کیلومتر دور بزنیم تا به هدف برسیم و یا ممکن است خیلی پیچ و خم در راه باشد. راه غیر مستقیم انسان را خسته و گیج می‌کند، حتی ممکن است انسان از ادامه ی مسیر صرف نظر کند. الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه است و بدون دردسر، به مقصد می‌رسد.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نسبت به آدم‌ها فرق می‌کند

کسی که هنوز در خط نیست یا تازه به راه راست آمده و کسی که در جستجوی حقیقت است، از خدا می‌خواهد راه راست را به او نشان دهد. و کسی که قبلاً در صراط مستقیم بوده (خدا، قرآن، نماز و…) را می‌فهمد و قبول دارد در ادامه‌ی مسیر  نیاز دارد که در صراط مستقیم بماند.

چون بقیه راه که هنوز نرفته، معلوم نیست آینده چه اتفاقاتی بیفتد؛ چقدر بودند انسان‌هایی که در الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بودند، ولی چیزهایی در زندگی‌شان پیش آمد که قید ادامه‌ی راه را زدند؛ نماز می‌خواند، یکی مسخره‌اش کرد بعد نماز را رها کرد.

یا چه‌قدر انسان‌هایی که برای ضدیت با یک جریان، دین، قرآن، خدا، حجاب و…

همه چی را کنار گذاشتند و به جنگ با آن‌ها رفتند، انگار تقصیر این‌هاست و به همین شکل خیلی انسان‌ها به خاطر یک دوست رو به اعتیاد آوردند و یا ارتباط، مشروب، دزدی، فساد و هزار کار دیگر انجام دادند.

ما برای ادامه‌ی راه، نیاز داریم که اللّه همچنان ما را به الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تا آخر عمر، هدایت دهد.