سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 55 / شماره 320 / متوفيك

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۲۰: مُتَوَفِّيكَ.

 در تفسیر کلمه «مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ» علما نظریات مختلفی دارند به نقل از امام طبری و ابن کثیر رحمهم الله که بیان فرمودند: برخی می‌گویند «مُتَوَفِّيكَ» منظور وفات و مردن هست؛

یعنی تو را وفات می‌دهم بعد تو را بالا می‌برم، ولی وفات پیغمبر عیسی در این دنیا موقتی بوده تا آسمان و لحظات و ساعاتی طول کشیده بعد در آسمان دوباره زنده می‌شود.

برخی هم می‌گویند «مُتَوَفِّيكَ» خواب هست خدا در خواب پیامبر عیسی را بالا برده. و نظریه سوم که می‌گویند خداوند عزوجل زنده ایشان را به آسمان بالا برده، ولی به هر حال با توجه به این اختلاف نظری که هست بالاخره نتیجه با هم یکی می‌شوند در این که الان پیامبر عیسی در آسمان هست و روز قیامت به زمین بر می‌گردد در این مسئله با هم دیگر هم نظر می‌شوند.