سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 55 / شماره 314 / شرف آل‌ عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۱۴: شرف آل‌عمران.

رفتن پیغمبر عیسی علیه‌السلام به آسمان، علاوه بر این که نقشه‌ی کافران را خنثی کرد، یک شرفی برای پیغمبر عیسی علیه‌السلام هم محسوب می‌شود. فراموش نکنیم ما داریم در مورد پیغمبر عیسی می‌خوانیم و داریم سوره مبارکه آل‌عمران می‌خوانیم. در آیه ۳۳ این موضوع شروع شد آنجا که فرمود:

«إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» الله آدم و نوح و آل‌ابراهیم وآل‌عمران را بر جهانیان برگزید. انتخاب آل‌عمران، از نذر زن عمران، مادر مریم شروع شد. بعد خود مریم که درموردش خواندیم، چه چیزهایی و چه فضائلی. و الان عیسی علیه‌السلام. حتی وقتی به قرآن کریم و نام‌گذاری سوره‌ها دقت می‌کنیم، باز متوجه لطف ویژه خدا نسبت به آل‌عمران می‌شویم. در بیش از ۳۰ آیه از قرآن کریم نام عیسی و ابن مریم بیان شده و سوره سوم قرآن که داریم می‌خوانیم، اسمش آل‌عمران است.

نام یک سوره، سوره نوزدهم قرآن به نام مادر عیسی نام‌گذاری شده، سوره مبارکه مریم، سوره پنجم قرآن سوره مبارکه مائده که باز مربوط می‌شود به حواریین عیسی و دعای پیغمبر عیسی که مائده، یعنی سفره آسمانی برایشان نازل شود. و یک سوره قرآن به نام مائده است که باز به ایشان برمی‌گردد. این‌ها همه‌اش نشان‌دهنده‌ی فضل و شرف آل‌عمران است.