سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 54 / شماره 310 / نقشه الله برنده است

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّـهُ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

نقشه کشیدند و الله هم نقشه کشید و الله بهترین نقشه‌ریزان است. (۵۴)

موضوع ۳١٠: نقشه الله برنده است.

یادمان است که در آیه ۵۲ از دو گروه صحبت شد؛ گروه اول «أحسَّ عیسی منهم الکفر» کافران بودند و‌ گروه دوم که گفتند «نحن انصار الله»، مؤمنان و یاران پیامبر عیسی بودند. آیه ۵۳ در مورد گروه دوم «نحن انصار الله» صحبت کرد و دعایشان را برای ما بیان فرمود. و این آیه ۵۴ از گروه اول «أحَسَّ عیسی منهمُ الکفر» می‌خواهد صحبت کند که چه کار کردند؟

وَمَكَرُوا ؛ مکر کردند، نقشه کشیدند، حیله به کار بردند. اصل مکر به قول تهذیب اللغه ازهری، و فروغ الغویه عسکری به معنای حیله و نقشه کشیدن است برای یک نفر آن هم به صورت مخفیانه، تا طرف را گیر بیندازیم و ضرری به او بزنیم. همه‌ی خوبان دنیا هم دشمن داشتند و دشمن هم دارند، این دیگر قانون است تا پایان دنیا. با وجود این که عیسی علیه‌السلام آمده بود تا بنی اسرائیل را از انحراف نجات دهد، ولی یهودیان علیه‌اش نقشه کشیدند، انواع نقشه‌ها، و حتی کسانی که پیرو پیامبر عیسی بودند، آن‌ها هم علیه‌شان نقشه کشیدند تا ذلیل و خوار و حقیرشان کنند.

دست آخر هم نقشه قتل عیسی را هم طراحی کردند،

و مَکَروا، مکر و حقه و حیله به کار بردند نسبت به پیامبر عیسی‌‌.«وَمَكَرَ اللَّـهُ» و الله هم نقشه ریخت. نقشه ریخت که نقشه‌شان را نقش بر آب کند، نقشه ریخت که نقشه‌شان را به ضرر خودشان تمام کند‌. یک وقت تصور نکنیم الله چطوری نقشه می‌کشد و این نقص به حساب می‌آید در مقام خداییش، اصلا این جوری نیست و دقیقاً برعکس. اگر نقشه برایشان نکشد و نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب نکند، نقص به حساب می‌آید. مجرم‌ها با مکرشان می‌خواهند که اصلاح گران جامعه را نابود کنند و خداوند در مقابل‌‌‌شان مکر به کار می‌بندد تا اصلاح گران را از دست آن‌ها نجات دهد.

مجرم‌ها با مکر و حیله می‌خواهند کنترل وضعیت جامعه را به دست خودشان بگیرند و به مردم ظلم کنند، ولی الله با مکر و نقشه‌ای که علیه خودشان می‌کشد، می‌خواهد که مؤمنین غالب شوند و موقعیت را از ظالمان می‌خواهد بگیرد و به مؤمنان دهد. مکر ظالمان فساد ایجاد می‌کند و مکر الله فساد ظالمان را دفع می‌کند. تفاوت این جاست!

شاید هیچ کس بدون حمایت الله نتواند فساد ظالمان را دفع کند، اما الله می‌تواند. حالا بین نقشه‌ای که مجرمان می‌کشند، و نقشه‌ای که الله با مجرم‌ها دارد، بین این دو کدام یکی برنده می‌شوند؟ معلوم است که نقشه الله برنده می‌شود، چون که «وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» الله بهترینِ نقشهِ‌ریزان است.

نتیجه این نقشه چه شد؟ که نقشه الله برنده شد؟ ان شاءاللّه مفصلا در آیه بعدی بیان می‌شود.