سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 52 / شماره 307 / نحن أنصار الله

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳٠٧: نحن انصار الله.

 پیامبر عیسی علیه‌السلام می‌پرسد: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ» و حواریین می‌گویند: «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» دقتی کنیم به اختلاف این دو تعبیر، تعبیر پیامبر عیسی علیه‌السلام و تعبیر حواریین. عیسی علیه‌السلام می‌گوید: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ» چه کسی من را یاری می‌کند به سوی الله؟

و حواریین نمی‌گویند: «نَحْنُ أَنْصَارُکَ إِلَى اللَّهِ» تا جمله‌هایشان مثل هم شود بلکه مستقیم می‌گویند: «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» ما یاوران الله هستیم. درست است که یاری پیامبر خدا همان یاری خدا و دین خدا است و از نظر معنا درست است، ولی می‌خواهد به ما بفهماند یاران و نیروهای پشتیبان باید هدف‌شان یاری دین الله باشد نه یاری شخص، انگیزه‌شان فقط باید الله باشد نه هیچ چیز دیگری. امروزه ممکن است یک عالم دینی شاگردهای خصوصی و یاورانی داشته باشد که او را در مسیر دین الله نصرت می‌دهند تا اینجا مشکلی ندارد خیلی هم خوب است.

ولی ممکن است برخی از آن شاگردان نصرت آن عالم هدف‌شان باشد و هر چه شیخ‌شان گفت و در هر مسیری که شیخ‌شان رفت از او حمایت کنند بدون این‌که برای آن‌ها واضح باشد آن مسیر درست است یا نه این‌ها دیگر انصار الله نیستند یا ممکن است شخص هدفش نصرت جماعت یا حزبی باشد که در آن است و هدف ممکن است خدا نباشد درست است که پیامبران خدا در مسیر دعوت هیچ اشتباهی نمی‌کنند.

ولی بعد از پیامبران هر بزرگ، شیخ، گروه، جماعت و حزبی امکان دارد اشتباه در مسیرش باشد ممکن است اشتباه در صحبت‌هایشان باشد، پس کسانی که شاگرد و هم‌کار و پشتیبان هستند باید مواظب باشند دچار تعصب نشوند و چشم‌بسته فرمان نبرند و هدف و انگیزه‌شان را فقط نصرت دین الله قرار دهند نه هیچ کس.