سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 52 / شماره 305 / حالا کی انجام می ‌ده؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳٠۵: حالا کی انجام می‌ده!

در ‌آخرین آیه سوره مبارکه صف الله به ما توصیه کرده مثل حواریین عیسی، الله و دینش را یاری دهیم؛ فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا أَنصارَ اللَّهِ» ای کسانی که ایمان آورده‌اید!‌

یاوران الله باشید «كَما قالَ عيسَى ابنُ مَريَمَ لِلحَوارِيّينَ» همان طوری که عیسی بن مریم به حواریین گفت: «مَن أَنصاري إِلَى اللَّهِ»؟

چه کسی یاری‌دهنده من است به سوی الله؟

«قالَ الحَوارِيّونَ نَحنُ أَنصارُ اللَّهِ» حواریون گفتند: ما یاوران الله‌ایم «فَآمَنَت طائِفَةٌ مِن بَني إِسرائيلَ وَكَفَرَت طائِفَةٌ» پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند.

«فَأَيَّدنَا الَّذينَ آمَنوا عَلى عَدُوِّهِم فَأَصبَحوا ظاهِرينَ» ما کسانی که ایمان آورده بودند، در برابر دشمنان‌شان تایید کردیم و سرانجام آن‌ها را پیروز کردیم.