سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 5 / شماره 61 / آیه ۵ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ قطعا الله هیچ چیز بر او مخفی نمی‌ماند نه در زمین و نه در آسمان. (۵)

موضوع ۶۱: آیه ۵ سوره آل‌عمران

تا آیه چهارم محور اصلی سوره مشخص شد که خلاصه‌اش این می‌شود:

  • اول عبودیت الله به یگانگی
  • دوم مسیر عبودیت که با قرآن مشخص می‌شود

سوم سزای کسانی که با کفر به آیات الله تلاش می‌کنند مسیر بندگی را مسدود کنند. «شَيْءٌ» اسم عام است و نکره هم شده پس «شَيْءٌ» شامل همه چیز می‌شود.

«فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» این دو تا به عنوان مکان‌هایی ذکر شده که همان شیءها در آن‌ها وجود دارند. شیءها (چیزها) یا در زمین‌اند یا در آسمان. (فِي الْأَرْضِ) ارض محل زندگی خود ما انسان‌ها و محل زندگی همسایگان‌مان؛ از درختان، حیوانات و سایر موجودات است. و آسمان هم بر هر چیزی اطلاق می‌شود.

که بالا باشد و ارتفاع داشته باشد

(به تعریف جمهره‌اللغه ابن‌درید) پس هر چه از سطح زمین جدا شد و در ارتفاع قرار گرفت شامل آسمان می‌شود. با این دو کلمه هیچ چیز باقی نمی‌ماند هر چه وجود دارد یا در زمین است.

و یا در آسمان که الله از همه آن‌ها اطلاع دارد.

ربط این آیه با آیات قبل هم واضح است؛ الله که معبود است از همه چیز آگاه است خصوصاً از وضع و حال مردمی که هدایت را می‌پذیرند یا مردمی که به آیاتش کافر می‌شوند. آیه دوم هم فرموده: الله قیوم است واضح است که قیوم نسبت به همه چیز اطلاع دارد و وقتی از همه چیز اطلاع داشته باشد می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.