سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 5 / شماره 27 / دایره ارتباطات انسان

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 
موضوع ۲۷: دایره‌ی ارتباطات انسان

برای واضح‌تر شدن وسعت معنای آیه:   (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) کارهای روزمره را به چهار دسته تقسیم کردم: کارهایی که همه کم و بیش انجام می‌دهیم.

بخش اول  

  • کار هایی که بین ما و الله انجام می‌گیرد و هیچ کس در وسط نیست؛ مثل نماز، روزه، حج، یا ایمانیات (به الله و ملائکه) و…. از این قبیل کارها، یا بیشتر مهم‌هایشان در ارکان ایمان و اسلام نهفته است.

بخش دوم

  •  کارهایی که با دیگران انجام می‌گیرد. مثل ازدواج، اشتغال، تحصیل، معامله، احترام گذاشتن و…

بخش سوم

  • کارهایی که مربوط به خودمان است. مثل خوابیدن، غذا خوردن، تفریح کردن و…

بخش چهارم

  •  کارهایی که با محیط  پیرامون‌مان سر و کار داریم. مثل  مهربانی با حیوانات، جمع کردن زباله‌هایمان بعد از تفریحات خانوادگی یا دوستانه، یا مثلا درختی می‌خواهد بشکند چوبی یا چیزی بگذاریم تا نشکند و…