سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 5 / شماره 25 / ایاک نعبد راهی به سوی تغییر

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 
موضوع۲۵: إِيَّاكَ نَعْبُدُ راهی به سوی تغییر

در این قسمت می‌خواهیم کار کنیم که در لا‌به لای زندگی “إِيَّاكَ نَعْبُدُ ”  در کجا خودش را نشان می‌دهد؟ بیاییم از بیرون به خودمان نگاه کنیم، در یک روز چقدر افکار بالا و‌ پایین می‌کنیم؟ چه حرف‌هایی می‌زنیم و چه رفتارهایی از خود بروز می‌دهیم؟

ممکن است تعدادشان به چند هزار برسد و جالب است که همه‌ی این ها‌ را برای‌مان ثبت می‌کنند.

و یک روزی از ما حساب می‌کشند، که زیر آیه‌ی “مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ” وارد می‌شود. حال‌ببینیم منشا رفتارهای‌مان چیست؟ یعنی ما چگونه در زندگی تصمیم‌گیری می‌کنیم و اخلاق و رفتار ما از کجا می‌آید؟

بطور کلی اخلاق و رفتارهای‌مان از دو جا شکل می‌گیرد:
  •   ١. یا در زندگی یاد گرفتیم.
  •   ۲. یا از طریق وراثت یا ژنتیک به ما رسیده است.
  • آیا این‌ها با “إِيَّاكَ نَعْبُدُ ” هم ارتباط دارند؟ ارتباطشان با “إِيَّاكَ نَعْبُدُ ” زمانی است که تصمیمات و رفتارهای ما در مقابل فرمایشات الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته باشد.
زمانی که در مقابل فرموده‌های‌شان قرار گرفت..

“إِيَّاكَ نَعْبُدُ ”  وسط می‌آید و از ما می‌خواهد خودمان را تغییر دهیم و اجازه نمی‌دهد هرجور دل‌مان خواست رفتار کنیم، مهم نیست آن رفتار را در زندگی از چه‌کسی یاد گرفتیم و مهم هم نیست که از طریق وراثت و ژنتیک به ما رسیده، باید خودمان را بر اساس فرموده الله تغییر دهیم.

مثلاً جوانی از  دختری خوشش می‌آید، می‌خواهد خواستگاری او برود..

ولی خبردار می شود که یک نفر دیگر قبل ایشان خواستگاری رفته و منتظر جواب هستند. شریعت هم گفته: خواستگاری روی خواستگاری ممنوع. معلوم است

چرا؟

چون ناراحتی و دشمنی پیش می‌آورد، حالا اینجا خواسته‌ی شریعت و خواسته‌ی خودش در مقابل هم قرار گرفتند “إِيَّاكَ نَعْبُدُ ”  وسط می‌آید و می‌گوید تو باید دستور الله را ترجیح دهی و از خواستگاری فعلاً صرف نظر کنی، حالا اگر آن شخص، عشقش نسبت به آن دختر سبب شد، زیرآبی خواستگار اولی بزند و از دختر خواستگاری کند، بندگی دلش کرده و به عبودیتش لطمه خورده است و به این گناه، عصیان و نافرمانی می‌گویند و برایش ثبت می‌شود، حالا باید عذرخواهی کند که چرا خواسته‌ی دلش را بر فرموده الله ترجیح داده و باید تصمیم بگیرد دیگر هیچ جا خواسته‌های خودش را بر خواسته‌های الله ترجیح ندهد به این هم توبه می‌گویند.

اینجور مواضع در زندگی همه‌ی ما پیش می‌آید. تلاش کنیم هر چه زودتر خودمان را بر اساس فرموده‌های الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر دهیم.خدایا کمک‌مان کن!