سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 49 / شماره 296 / نقص جسمی کسر شأن نیست.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۹۶: نقص جسمی، کسر شأن نیست!

صحبت از کورِ مادر زاد و مرض پیسی شد، باید عرض کنم که این دو مورد و هر عیبی که در جسم و سلامتی شخص وارد شود، هیچ کسر شأنی در انسانیت و هیچ نقصی در ایمان شخص وارد نمی‌شود و بالعکس آزمایش خداست که هر کس صبوری کرد و به تقدیر الله رضایت داد، الله امتیازات ویژه‌ای به آن شخص می‌دهد.

مثلا این حدیث که رسول الله صلی الله عیله و سلم در روایت صحیح بخاری فرمودند از قول الله که الله فرمودند در حدیث قدسی:

«إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» هرگاه بنده‌ام را با گرفتن دو چیز‌ محبوب و دوست داشتنی (منظور دو چشم‌شان) مورد آزمایش قرار دهم،(دو چشم را از او بگیرم) و او هم صبر کند در عوض بهشت را به او می‌دهم.

خب الله دارد قول می‌‌دهد، دارد وعده می‌دهد. خیلی وقت‌ها همین معلولین، همین نابینایان، ناقص الخلقه‌ها، نقص عضو‌ها، این‌ها درجه‌شان پیش الله عجیب و غریب از ما بالاتر است. هر وقت همچین اشخاصی را می‌بینیم این مسائل یادمان بیاید تا احترام و عزت خاصی در قلب‌مان نسبت به آن‌ها ایجاد شود.