سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 49 / شماره 294 / مشهورسازی الله نه خویشتن.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۹۴: مشهورسازی الله، نه خویشتن!

پیامبر عیسی علیه السلام کوران را معالجه می‌‌کرد و پیس پوستان را درمان می‌کرد و بعد می‌گفت: این‌ها من به اذن الله انجام می‌دهم تا کسی فکر نکند که عیسی خداست و عیسی مقدس است خیر.

کلاً آدمای مؤمن و باخدا سعی‌شان این است که خدا را مشهور کنند مردم را به خدا وصل کنند، ولی آدم‌های بی تقوا و بی خدا فقط خودشان را می‌خواهند مشهور کنند و مردم را به خودشان وصل می‌کنند.

آدم مؤمن همراه اینکه تلاش می‌کند الله را در زندگی به مردم نشان بده و الله را به مردم معرفی کند و پررنگ کند در زندگی‌شان دنبال هیچ سهمی برای خودشان نیستند نه دوست دارد مقدس شود نه دوست دارد مردم جلوش دست به سینه شوند، حتی انتظار ندارد که مردم از او تعریف کنند، چون این‌ها همه مزد است و مؤمن مزدش را از الله می‌خواهد فقط.

حالا شما با این سوال چیکار می‌کنید یک وقت‌هایی شما کار خوبی انجام می‌دهید و مردم ناخواسته از شما تعریف می‌کنند جلو خود شما می‌شنوید که از شما تعریف می‌کنند یا که پشت سرتان از شما تعریف می‌کنند و خبرش به گوش شما می‌رسد

این‌ها تکلیفش چی میشه؟

همین سوال از رسول الله صلی الله علیه وسلم شد به روایت صحیح مسلم که شخصی کار خوبی انجام داده و مردم از او تعریف می‌کنند چطوره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«تلک عاجله بشری المومن» این بشارت زود هنگام است که نصیب مؤ من می‌شود و هیچ اشکالی ندارد.