سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 49 / شماره 292 / از گل تا پرواز.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۹۲: از گل تا پرواز.

پیامبر عیسی علیه السلام از گِل پرنده می‌‌ساخت و فوت می‌‌کرد زنده می‌شد و پرواز می‌کرد آن پرنده.

ببینیم یک دقتی بکنیم پرنده شدن گل به همین آسونی‌ها نیست گِل یه تیکه گِل است بى روح، ظاهر و باطنش هم همین گل تشکیل داده، ولی پرنده خب چیزه دیگر است پرنده پر دارد، منقار دارد، معده دارد، قلب دارد، شش دارد، عصب دارد، رگ‌های خونی دارد، چشم دارد، و هزار چیز دیگر…

خیلی اعجاب انگیزه که گِل یهویی با یه فوت کردن همه این اعضا و اندام یک پرنده برایش تشکیل شود و بعد حرکت کند، پرواز کند، آواز بخواند، به همین خاطر پیامبر عیسی علیه السلام می‌گوید:

«فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ» به اذن الله یک همچین اتفاقی می‌افتد از هنر من نیست این‌هایی که الله در قرآن کریم بیان فرموده که آنها را انجام داده باید به او دقت بکنیم همین جوری از کنارش رد نشویم همین الان هم خیلی عجایب خلقت در وجود ما و اطراف ما هست که اگر به آن دقت نکنیم آنها را نمی‌بینیم و از کنارش عبور می‌کنیم،

ولی اگر به آن دقت کردیم روحیه‌مان و ایمان‌مان تازه می‌شود و الا زندگی‌مان روی كهنگی و یکنواختی می‌رود و همه چیز برایمان تکراری و بی‌روح می‌شود.