سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 49 / شماره 291 / نشانه‌های پیامبر عیسی علیه ‌السلام..

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع۲۹۱: نشانه‌های پیامبر عیسی علیه‌السلام.

پیامبر عیسی علیه السلام می‌فرماید: من براتون نشانه از جانب پروردگارتان آوردم

«أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» و بعد آن نشانه‌ها را می‌شمارد؛

«أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» أَنِّی با فتحه هست و بدل از «أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ» هست؛ یعنی نشانه‌هایی که از جانب الله برایتان آوردم این‌هاست که از گِل شکل پرنده می‌سازم بعد در آن فوت می‌کنم پرنده می‌شود کور و مریضای پوستی را شفا می‌دهم و بقیه موارد تا اینجا تصور می‌شود که کل نشانه‌های پیغمبر عیسی همین‌هاست که در این آیه آمده.

ولی قرائت دیگر می‌فرماید:

«إِنِّی أَخلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّینِ» إِنِّی با کسره که جمله مستأنف و جدید هست؛ یعنی من علاوه بر اینکه نشانه‌‌ها از جانب پروردگار برایتان آوردم این سری چیزها هم برایتان دارم که از گل پرنده می‌سازم و بعد فوت می‌کنم و پرنده می‌شود و مواردی که در آیه ذکر شده…

حالا چی شد؟

وقتی ما به هر دو قرائت دقت بکنیم متوجه می‌‌شویم که پیامبر عیسی علیه السلام نشانه‌های دیگری غیر از این تبدیل شدن گِل به پرنده و مواردی که در این آیه آمده نشانه‌های دیگر هم داشته، آن نشانه‌ها امکان دارد اثبات از طریق علمی و استدلال از کتاب آسمانی باشد که بیشتر بحث‌های علمی هست و در مقابل علما و دانشمندان بزرگ یهود انجام می‌دادند این است که از گل پرنده بسازه هم برای دانشمندان می‌شود یک نشانه هم برای عوام مردم عوام الناس نشانه می‌شود.

بالاخره عموم مردم هم مهمه که پیش عموم مردم جامعه مقبول واقع شود که حرف‌هایش را بپذیرند، چون قرار است پیامبر عیسی علیه السلام انحرافاتی که در جامعه وجود دارد و همین عموم مردم دارند انجامش میدهند می‌خواهند آن انحرافات را اصلاح کند، انحرافاتی که چه بسا دانشمندان یهود ایجاد کرده بودند می‌خواهند آن‌ها را اصلاح کنند و این مطلب در آیه بعدی بیشتر توضیح داده می‌شود.