سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 48 / شماره 283 / عیسی علیه‌ السلام از خودمونه.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۸۳: عیسی علیه‌السلام از خودمونه.

احادیث زیادی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که از نزول دوباره عیسی به دنیا خبر می‌دهد. صحیح بخاری و مسلم نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«لا تقوم الساعة حتی ینزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطا»  قیامت برگزار نمی‌شود تا این که عیسی ابن مریم بیاید آن هم به عنوان یک حاکم عادل، حاکم دادگر. چه کارمی‌کند؟

«فیکسر الصلیب» صلیب را خورد می‌کند؛ صلیب چون آرم مسیحیت است که عیسی را به صلابه کشیدند عیسی به اعتراض اینکه او را به صلابه نکشیدند و این داستان‌ها از خودشان درآوردند و با این داستان برای خودشان دکانی بازکردند عیسی به عنوان اعتراض با فرهنگ صلیب و صلیب پرستی مبارزه می‌کند و رسماً صلیب را می‌شکند «و یقتل الخنزیر» و خوک را می‌کشد.

مسیحیان گوشت خوک را مصرف می‌کنند و معتقدند که عیسی گوشت خوک را حلال کرده عیسی با این مسئله هم مبارزه می‌کند تا اثبات کند که این دروغیه که ازعیسی بافتند «و یضع الجزیه» و بر کفار جزیه قرار می‌دهد؛

مالیات «و یفیض المال حتی لا یقبله احد» و در زمان ایشان ثروت و دارایی آنقدر زیاد می‌شود که کسی مستحق و فقیر پیدا نمی‌شود پول خیر بگیرد و مصرف کند این هم از کارهایی که عیسی بعد از برگشتش به دنیا انجام می‌دهد و در روایت دیگر روایت صحیح بخاری و مسلم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید:

«کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم» شما چه حالی بهتون دست می‌دهد زمانی که عیسی ابن مریم بیاید و در میان شما باشد؛ یعنی چقدر خوب و زیباست آن روز! چه حس قشنگی دارد که عیسی با شما باشد وسط شما باشد و شما هم با او همکار و هم ردیف و هم هدف باشید «و امامکم منکم» و امامتان ازخودتان باشد؛

یعنی عیسی آن موقع جزو خودمان مسلمان‌هاست جزو امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌شود، قرآن و سنت را یاد می‌گیرد بلد است خدا به او یاد داده «و یعلمه الکتاب والحکمة» بعد با شما نماز می‌خواند، ولی پیش نماز یکی از شما می‌شود، یک آدم معمولی از همین امت پیغمبر و عیسی پشت سرش نماز می‌خواند،

با مسلمان‌ها نماز جماعتی می‌خواند؛ یعنی شک نکنید که آن روز خواهد آمد و تجربه‌اش را خواهید کرد تا حالا البته آن روز نیامده و وقتی موعدش رسید مردم آن زمانه همین احادیث را می‌خوانند وقتی عیسی آمد و آن موقع است که به حقانیت پیش بینی رسول الله صلی الله علیه و سلم پی می‌برند.