سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 47 / شماره 279 / آرایه‌های ادبی در قرآن.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۷۹: آرایه‌های ادبی در قرآن.

مریم (علیهاالسلام) فرمود: «وَلَم یَمسَسنی بَشَرٌ» بشری به من دست نزده؛ بشر می‌دانیم که شامل مرد و زن می‌شود. حالا اگر دقت کنیم، واقعا هیچ بشری به مریم دست نزده؟ مادرش، خاله‌اش و خیلی خانم‌های دیگر با او سلام علیک می‌کنند، به او دست می‌زنند.

پس منظور چیست که می‌گوید هیچ بشری به من دست نزده است؟

معلوم است؛ بشر از جنس مرد است، آن هم در وجهی که به بارداری و بچه‌دار شدنش منجر شود. مریم دارد این‌ها را نفی می‌کند.

حالا چرا این‌ها را عرض می‌کنم؟

ببینیم؛ در زبان قرآن کنایه، تشبیه و خیلی مسائل دیگر وجود دارد که از آرایه‌های ادبی است و این اسلوب‌ها کلام را زیبا و بلیغ می‌کند، معنا را بهتر به شنونده منتقل می‌کند.

منظور این است که آگاهی از علم بلاغت و آرایه‌های ادبی، به همراه تدبر، قرآن را خیلی شیرین‌تر و جذاب‌تر می‌کند. پس خیلی خوب است که برای خودمان و اگر مقدور نیست، حداقل برای بچه‌هایمان برنامه ریزی کنیم تا این علوم را یاد بگیرند.