سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 47 / شماره 276 / یفعل ما یشاء و یخلق ما یشاء.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۷۶: «يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ – يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»

زمانی که پیامبر زکریا علیه‌السلام گفت: با وضعیت پیری خودم و همسرم چطور ممکن است بچه‌دار شوم؟ ملائکه در جوابش گفتند: «قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» آل‌عمران/۴۰، ولی به مریم گفتند: «قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» آل‌عمران/ ۴۷

«يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»

به نسبت پیامبر زکریا علیه‌السلام، چون سبب که پدر و مادر باشد، وجود داشت و فقط موانعی سر راه بچه‌دار شدن‌شان بود که الله آن موانع را برداشت فرمود: «يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» . برای مریم علیه‌السلام که اصلاً اسباب وجود نداشته یا اسباب ناقص بوده و عیسی (علیه‌السلام) با یک خلقت تازه ایجاد شده، به مثل آدم (علیه‌السلام) از نو خلقتش انجام شده بدون این‌که اسباب کامل باشد با امر «كُنْ فَيَكُونُ» به همین خاطر فرمود:

«يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» و در ادامه هم توضیح می‌دهد: «إذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»