سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 46 / شماره 273 / عیسای صالح علیه ‌السلام.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۷۳: عیسای صالح.

«وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ» آیه از سه‌ تا عبارت تشکیل شده:

«وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ»، «وَكَهْلًا»، «وَمِنَ الصَّالِحِينَ»

عبارت سوم از دو عبارت اول شکلش فرق می‌کند، در سن نوزادی سخن گفتن لطف خداست و دست خود آدم نیست. به آسمان رفتن و بعد از چند هزار سال به دنیا برگشتن هم لطف خداست دست خود آدم نیست. ولی صالح شدن قسمت سوم آیه، هم لطف خداست هم دست خودِ آدم.

در مهد و کهل صحبت کردن هنرمندی الله است، ولی از صالحین شدن، جزو صالحین قرار گرفتن هنر خود آدم است. ما و بچه‌هایمان نمی‌توانیم در مهد صحبت کنیم، ولی ما و بچه‌هایمان می‌توانیم از صالحین باشیم این نکته خیلی مهم است. پس هنر عیسی این بود که «وَمِنَ الصَّالِحِينَ» بود.

چطور عیسی از صالحین شد؟

عیسی الله را به یگانگی بندگی می‌کرد، بنده‌ خدا بود، فرزند خدا نبود، مقدس نبود، بنده‌ خدا بود، خدمت خلق خدا می‌کرد، به مادرش خوبی می‌کرد. این‌ها را انجام می‌داد که از صالحین شد. زورگو و قلدری در نمی‌آورد، زور گویی نمی‌کرد که در بچگی و در اولین صحبتش بیوگرافی‌اش گفت.

این‌ها را انجام داد که از صالحین شد، ما هم اگر می‌خواهیم جزو صالحین باشیم چاره‌ای نداریم جز این که همین‌ کار‌ها را انجام دهیم، الله را بندگی کنیم، نماز بخونیم، خدمت خلق خدا کنیم، هر شغل و کاری که داریم، معلمیم، خیاطیم، استاد بنایم، شاگردیم، پیش کسی نقاشیم، دست به هر کاری که می‌زنیم آن کار را درست و زیبا و بی‌عیب انجام دهیم با حوصله و فکر و خلاقیت انجام بدهیم.

و در کنارش نماز هم بخوانیم، بندگی الله را داشته باشیم. آن موقع می‌توانیم معلم صالح باشیم، نقاش صالح، استاد بنای صالح، شاگرد صالح، فرزند صالح، پدر و مادر صالح و هر کاره‌ای که هستیم.

یعنی یک شخص فقط با عبادت و نماز و روزه اگر انجام بدهد، از آن طرف در کار مردم دغل بازی دربیاورد، آن شخص به هیچ عنوان جزو صالحین نمی‌شود.

و کسی اگر کل عمرش خدمت خلق خدا کند، ولی خدا را به یگانگی بندگی نکند، نماز نخواند، روزه نگیرد او هم هرگز جزو صالحین قرار نمی‌گیرد. جزو صالحین قرار گرفتن همین مسیری است که خود عیسی بیان کرده آن هم در اولین مکالمه‌اش بعد از به دنیا آمدنش.