سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 41 / شماره 255 / آیات قرآن مکمل یکدیگرند

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۵۵: آیات قرآن مکمل یکدیگرند.

در مورد طول مدتی که زبان پیامبر زکریا علیه‌السلام از تکلم ناتوان شد در سوره مبارکه آل‌عمران آمده سه روز «ثَلاَثة أیَامٍ» و در سوره مبارکه‌ی مریم آمده سه شب «ثَلاَثه لَیَالٍ».

سه شب و سه روز می‌شود سه شبانه‌روز درکل آیات قرآن این‌گونه است که ما اگر بخواهیم به کل معنا دست پیدا بکنیم باید کل آیات و سوره‌های قرآن را بخوانیم. این‌طور نیست که ما چند آیه یا سوره را بخوانیم دیگر کفایت کل قرآن را بکند و لازم نباشد بقیه قرآن را بخوانیم خیر این‌طور نیست. پس ما مدام باید قرآن را در زندگی‌مان مرور بکنیم؛ زیرا آیات قرآن مکمل هم‌دیگر هستند.