سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 40 / شماره 249 / چریدن چرندگان پریدن پرندگان و… نباید عادی بشه.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۴۹: چریدن چرندگان، پریدن پرندگان و… نباید عادی بشه.

برای الله غیرممکن وجود ندارد؛ زمانی که اراده کند کاری انجام دهد که از نظر ما انسان‌ها غیر ممکن است، یکی از این دو کار را انجام می‌دهد: یا اول اسبابش را فراهم می‌کند و موانع را بر می‌دارد، بعد انجامش می‌دهد؛

یا بدون این که اسباب را فراهم کند و موانع را بردارد، انجامش می‌دهد؛ یعنی معجزه می‌کند.

پیامبر زکریا علیه السلام اول موانع راه بچه‌دار شدنش برطرف شد و بعد بچه‌دار شد، یعنی خدا موانع را از سر راه بچه‌دار شدن پیامبر زکریا برداشت، بعد به او بچه داد. حالا موانع چه بود؟ مانع، نازایی همسرش بود. از کجا می‌دانیم؟ در سوره مبارکه مریم، آیه ۸ فرموده: «وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا» از قول پیامبر زکریا که همسرم نازا بود؛ یعنی از اول، از جوانی نازا بوده.

و در سوره مبارکه انبیاء، آیه ۹۰ فرموده:

«فَاستَجَبنا لَهُ وَوَهَبنا لَهُ يَحيى وَأَصلَحنا لَهُ زَوجَهُ» پس ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را برایش اصلاح کردیم؛ یعنی برای بچه‌دار شدن، همسرش را اصلاح کردیم؛ یعنی نازایی‌اش را درمان کردیم. بنابر قول اکثریت مفسرین.

اما اگر دقت کنیم، حتی چیزهایی که موانع سر راه نیست

و اسباب و مسبباتش فراهم است، در آن جاها هم معجزه الله وجود دارد‌. یک نوزاد از یک پدر و مادر جوان که مشکل نازایی هم ندارند، وقتی متولد می‌شود، در همین هم معجزه الله وجود دارد خلاقیت الله وجود دارد و الا یک بچه آدمیزاد با آن دست و پا و چشم و گوش و بینی و صورت زیبا و آن همه دستگاه‌های داخلی بدن، آن همه رگ‌های خونی و اعصاب و مغز، همه این جسم سالم و کامل، این‌ها کجا؟ و یک تخمک و اسپرم کجا؟ این خلاقیت الله است که از این، آن را خلق می‌کند.

پس مسائل عادی که در ذهن ما هم عادی است، یک وقت سبب نشود

که فریب بخوریم و دقت نکنیم به عظمت الله عظیم. همین جزر و مد دریا، چرخیدن خورشید و ماه، خزیدن خزندگان، چریدن حیوانات و چرندگان، پریدن پرندگان، اصلاً پیدایش خودمان و همه‌ی چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد، این‌ها اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که الله قدرتش چه‌قدر وسیع است.