سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 4 / شماره 22 / آیات قیامت دوستان صمیمی احکام خدا

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 
موضوع۲۲: آیاتِ قیامت دوستان صمیمی احکام خدا

آیاتِ قیامت دوستان صمیمی احکام و فرمایشات الله هستند زیرا:

  • ۱. کسانی که به فرمایشات الله عمل می‌کنند با بیان اوصاف بهشت نوازش بدهند.
  • ۲. و کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند به آن‌ها هشدار دهند که هر چه زودتر دست از کارهای‌شان بردارند.
به طور مثال:

مردانی که با همسران‌شان رفتار بدی دارند، آن‌ها را مورد اذیت قرار می‌دهند به آن‌ها می‌گوید یا باید درست با همسران‌تان زندگی کنید یا محترمانه جدا شوید و إلّا در آخرت عقوبت خواهید شد، به کسانی که پول مردم را می‌خورند یا حق یتیم را بالا می‌کشند، به آن‌ها وعده آتش جهنم می‌دهد.

و به همین شکل صدها عمل و صدها رفتار، خوب و بد آن در معیت آیات قیامت که خلاصه می‌شود در مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ پیش می‌روند.

کار جالب :

قرآن را بررسی کنیم و آیات و احکامی که بعد از آن درباره قیامت می‌آید یا بهشت که خدا از آن‌ها راضی است و یا جهنم که خدا از آن‌ها راضی نیست را پیدا کرده، شناسایی کنیم و رفتار و عمل‌مان را تحت معیت آیه‌ی مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قرار دهیم. مشتاق بهشت باشیم و از جهنم به شدت گریزان باشیم.

کسانی که می‌خواهند در دنیا راحت زندگی کنند، دست به هر کاری بزنند، آن دسته از مردم اولین کاری که انجام می‌دهند قیامت را انکار می‌کنند، چون نمی‌خواهند نماز بخوانند، روزه بگیرند، می‌خواهند راحت باشند در بحث شهوات و لذات حرام دنیا غرق شوند.

اگر توجه به مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کنند آن‌ها نمی‌توانند به راحتی به خواسته‌هایشان دست بزنند به همین خاطر مجبورند قیامت را پشت سر بیندازند این همه مسئله قیامت می‌تواند انسان را مدیریت کند.