سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۰
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۱
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۲
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۳
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۴
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۵
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۶
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۷
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۸
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۵۹
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۶۰
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۶۱
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه ۶۲
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه ۴ / شماره ۱۹ / جمعیت روز قیامت واقعا شگفت انگیزه!

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 
موضوع۱۹: جمعیت روز قیامت واقعا شگفت‌انگیزه!
  • گاهی در مورد روز قیامت فکر کردیم؟
  • شده خودمان را در روز قیامت تصور کنیم؟

روز قیامت شلوغ‌ترین روز جهان است. در ابتدای جهان فقط یک نفر(آدم علیه‌السلام) بود بعد دو نفر، سه نفر، چهار نفر، صد نفر، میلیون نفر و الان به ده میلیارد نفر رسیده‌اند. و یوم الدین از همان نفر اول جمع می‌شود تا آخرین نفر و یک تجمع بسیار بزرگ را تشکیل می‌دهند.

شلوغی آن روز واقعا شگفت‌انگیز است..

ولی همه‌ی این خلایق تحت امر الله‌اند، اصلا کار ساده‌ای نیست، جز الله هیچ‌کس نمی‌تواند مَالِک و مَلِک روز قیامت باشد. همانطور که رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقط الله بود، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ هم فقط الله است.

  • شما تصور کنید مردم شهرتان همه یک‌جا جمع شوند، مردم با سلایق مختلف، حالا قرار باشد شما آن‌ها را مدیریت کنید ممکن است؟
  • مردم تمام شهرستان چطور؟

یک استان، حالا بماند یک کشور و این همه هم قاره و قرن‌ها جمعیت مردم را روی هم انباشته کرده، روز قیامت همه‌ی آن‌ها جمع می‌شوند و تحت جلال و عظمت و اقتدار الله، راهی جز گوش دادن به فرمان الله ندارند و هیچ‌کس نیست که خارج از اراده‌ی الله عمل کند، این است مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.