سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 39 / شماره 247 / صالح بودن یا نبودن دست خودمونه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۴۷:صالح بودن یا نبودن، دست خودمونه.

در پایان آیه ۳۹ سوره مبارکه آل عمرآن آمده: «وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» و پیامبری از صالحان بود.

می‌خواهیم دقتی کنیم به این‌که پیامبران همگی صالح‌اند، مگر پیامبری داریم که صالح نباشد؟

پس چرا درباره پیامبر یحیی علیه‌السلام فرموده: «وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» درست است که تمام پیامبران صالح بودند، ولی اگر دقت کنیم پیامبری یک چیز است و صالح بودن یک چیز دیگر. اینکه یک شخص پیامبر شود دست خودش نیست، دست خداست، اما این‌که یک شخص صالح شود، دست خود شخص است. پس در پیامبری ما دخل و تصرفی نداریم.

ولی در صالح بودن چرا. پیامبر یحیی علیه السلام که پیامبر است خداوند او را انتخاب کرده است، ولی این‌که از صالحین است تلاش خودشان بوده، خواسته و اراده کرده تا کسی فکر نکند یحیی علیه‌السلام که سیداً و حصوراً هست دخل و تصرفی نداشته، خدا بی اختیار این‌ها را به او داده و ایشان مستثنا است نه هرگز خودش تلاش کرده این خصلت‌ها را خودش در خودش به وجود آورده که الان شده جزو صالحان مثل نَبِیًّا نیست که خدا انتخابش کرده، البته برای صالح شدن توفیق الله شرطه، آن جای خودش باقیه و این قضیه باز برای همه آدم‌ها هست ویژه پیامبر یحیی نیست؛ یعنی وقتی شخص تلاش می‌کند صالح شود خدا هم به انسان توفیق می‌دهد.

این توفیق خدا هم شرطه، شخص به خودش مغرور نباشد که من شخص خوبی هستم، خدا باید توفیق دهد. خب این قانون سر جای خودش هست و برای همه هست، پس نتیجه این که ما هم با تلاش و پشتکار و اراده و برنامه‌ریزی می‌‌توانیم خودمان را مثل پیامبر یحیی جزو صالحان قرار دهیم و سید و حصور باشیم.