سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 39 / شماره 245 / خدمتی بالاتر از انتظار…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۴۵:خدمتی بالاتر از انتظار…

الله فرا‌تر از درخواست بنده به او عنایت می‌کند. خیلی وقت‌ها دیگران هم به ما مراجعه می‌کنند، به کمک ما نیاز دارند و از ما کمک می‌خواهند؛ ما هم بیاییم بالاتر از سطح انتظارشان کمک‌شان کنیم.

اگر کسی پیش ما درد و دل کرد و از ما درخواستی کرد واقعا دل بسوزانیم تا مشکلش حل شود. اگر کسی برای مشاوره و مشورت پیش‌مان آمد. اگر فرزند، دانش آموز یا دوست ما نیازش را مطرح کرد، نه تنها به او بی‌توجهی نکنیم..

بلکه بیش از سطح انتظارش به او کمک کنیم، او را درک کنیم و مشکلش را حل کنیم. همین‌طور پدر و مادر؛ همین‌طور نسبت به همسر و بقیه عزیزان‌مان این حس را داشته باشیم.

رسول الله صلی الله علیه و سلم این اخلاق را خیلی خوب از قرآن یاد گرفته بود، اگر یک شخص عادی از پایین‌ترین سطح جامعه مثل اسیر، کنیز یا برده به او مراجعه می‌کرد مشکلی را مطرح می‌کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیگیری و اصرار و تلاش می‌کرد که باید مشکلش حل شود و إلّا دست‌بردار نبودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود آن همه مشغله، ولی چقدر به نیازهای مردم توجه می‌کردند خصوصا آن‌هایی که از او تقاضا می‌شد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک پیامبر، یک رهبر، یک حاکم، یک مسئول و بزرگِ جامعه این کار‌ها را انجام می‌داد. اگر ما، یک مسئول یا هر کس در نقشی که دارد؛ این‌گونه بیش از سطح انتظار مردم به مردم خدمت می‌کرد؛ چقدر همه چیز زیبا می‌شد، چقدر انسان‌ها توسعه پیدا می‌کردند از هر نظر از نظر رفاهی، روحی، روانی و فکری و…

به همین نسبت ما هر شغلی که داریم در هر موقعیتی که هستیم اگر می‌توانیم در موقع انجام آن کار هر هنری و خلاقیتی که داریم کوتاهی نکنیم آن‌ها را بذاریم برای انجام، آن‌ها را خرج کنیم تلاش کنیم و آن را به کار ببندیم و آن کار را بالاتر از انتظاری که مشتری و کارفرما از ما خواسته است به او تحویل دهیم. این منهج اخلاق قرآن است و قرآن هم این اخلاق را از ما می‌خواهد.